Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B137 — En ce temps là, saviez-vous parler l'anglais?
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Irag
ESHEN:
Denbora ekietan bazindakizun inglesa mintzatzen?
JABI:
Garai artan inglesa bazinakien?
MADON:
Denbora artan bazinakizun mintzo ziñen angelesa?
LOUSEN:
Denbora etan bazinakien angelesa mintzatzen?
GERBAR:
Püntü hetan, bazanakin anglesaen mintzatzen?
XALEZ:
Denbora hetan mintzatzen bazinakien anglesain?
ANIZ:
Memento etan bazinakin mintzatzen anglesa?
MAIHE:
Dembora hetan bazinakien inglesez mintzatzen?
BELU:
Dembora hetan inglesa bazinakien?
REES:
Phüntü hartan bazandakin anglesaen elhestatzen?
PIEPA:
Bazanakina memento hetan anglesan elhestatzen?
PIEGE:
Denbora artan ingelesa mintzatzen tzinuen?
JOBAN:
Dembora etan bazinakien mintzatzen inglesa?
ADBAR:
Dembora hetan bazanakien anglesa mintzatzen?
XLEAHA:
Dembora artan bazinakien inglesez mintzatzen?
JEDON:
Denbora artan bazindakien anglesa mintzatzen?
RAZI:
Garai artan inglesez mintzatzen bazenekien?
YOSAN:
Memento hetan bazenekiana anglesan mintzatzen?
PIMUS:
Phüntü artan anglesa bazanakina?
GRAAR:
Dembora hartan bazenakien inglesa?
XALAI:
Denbora etan inglesa baiakiena?
Oharrak.— Noka.
KOBA:
Dembora ortan bazinakien inglesez mintzatzen?
MOBA:
Dembora artan inglesa mintzatzen bazinakien?
BERLA:
Denbora horietan mintzatzen tzinuen inglesa?
MIMU:
Ordüian inglesez bazinakien?
KADO:
Dembora ortan bazinakien inglesa mintzatzea?
EHI:
Garai ortan inglesa itz egiten bazenekien?
MAAL:
Ordü hetan bazanakiena inglesa mintzatzen?
SEAI:
Dembora orietan inglesa bazenekien?
XAAN:
Garai artan bazenekien inglesez mintzatzen?
XABAI:
Garai artan inglesa mintzatzen bazinekien.
LAUSA:
Garai artan, ingelesa bazenekien?
ANHAZ:
Denbora etan bazinakiena inglesez?
IOSEN:
Garai aietan inglesa mintzatzen zenekien?
BEDO:
Denboran bazinakien inglesa?
MAIAZ:
Denbora artan bazenekien inglesa itz egiten?
NAZI:
Garai artan ba al tzenakien inglesez?
AKAN:
Denbora ortan inglesa bazinakien.
EHEN:
Garai oietan bazinakizun inglesez mintzatzen?
PABA:
Denbora aietan inglesa bazinakian?
JOAI:
Denbora etan bazinakien inglesez?
PANZI:
Orduan, inglesez itz egitea bazenakien?
JOSA:
Lenoko denboretan inglesa itz egiten al tzenekien?
LUIDO:
Garai artan inglesa mintzatzen bazenekien?
MAIE:
Garai artan inglesa bazinakien?
NAMAU:
Memento hartan bazenakina inglesa?
IBA:
Denbora artan inglesez mintzatzen bazenekien?
KABA:
Denbora artan bazinakien inglesez mintzatzen?
PEOLO:
Denboa hortan inglesez hitz egiten tzünin?
JOAINH:
Garai orretan bazinakien ingelesa mintzatzen?
GORBA:
Garai artan inglesa mintzatzen bazenekien?
ABE:
Garai artan bazinakiena inglesa mintzatzen?
AIBA:
Denbora artan, inglesa bazenekiten mintzatzen.
XILA:
Denboa hoietan bazakizünin inglesa?
ALAZI:
Garai ortan inglesez mintzatzen bazinakien?
MIMI:
Denbora oietan inglesa mintzatzen bazenekien?
KAU:
Denborra artan inglesez mintzatzen bazinakia?
IBAI:
Garai artan, inglesez bazenekien?
MAILA:
Mementhü hoietan inglesa bazakizuniena emaiten?