Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B151 — L'an dernier Beņat allait au travail ā pied, car il n'avait pas de voiture.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
ESHEN:
Gan den urtian Beņat oņez gaten tzen laneat, ezpaitzuen otomobilik.
JABI:
Joan den urtian Peio oinez zabilan lanerat, otoik etzuelakoan.
MADON:
Gan den urtian, Beņat gaten tzen laneat eta oņez, etzuen otomobillik.
LOUSEN:
Gan den urtean Beņat oinez gaten tzen lanea, otoik etzuen.
GERBAR:
Igan urthin Beņat bazoa huņez lanilat ezpitzin botüaik.
XALEZ:
Joan den urtian Beņat laneat joaiten tzen oinez, ez baitzuin otoik.
ANIZ:
Joan den urtian Beņat joan tzian laneat oinez, ezpeitzin otoik.
Oharrak.— hika
MAIHE:
Joan den urtean Beņat lanerat oinez joaten xuxun, zeren eta otorik ezpaitzien.
BELU:
Joan den urtean Beņat oinez johan zen lanerat, zeren otoik etzuen.
REES:
Igan urthin Beņat huņez lanilat juiten zinan ezpeitzin otoik.
Oharrak.— Züka erabiltzen du ardura.
PIEPA:
Ezpeitzin otoik Beņat huņez juiten tzian lanila.
PIEGE:
Gan den urtean, otorik ez izanez, oinez gaten tzen Beņat lanerat.
JOBAN:
Juan den urtian Beņat juaiten zian oinez lanera, ez baitzuen otorik.
ADBAR:
Igan urthian Beņat juaiten tzian lanialat huņez ezpeitzien otoik.
XLEAHA:
Joan den urtian Beņat juaiten zuxun oņez lanerat, ezpaitzien otoik.
JEDON:
Gan den urtian Beņat oinez gaten tzen laneat zenta etzuen otomollik.
RAZI:
Gan den urtian Beņat oņez gaki zen lanerat, autorik ez baitzuen.
YOSAN:
Igan urthin, huņez Beņat bazuzün lanilat ez peitzien otoik.
PIMUS:
Igan urthin Beņat lanila juiten züzün oiņez, otoik ezpezin.
GRAAR:
Joan den urtian Beņat oinez joaten zunan laneat, ezpitzin otoik.
XALAI:
Joan den urtian Beņat lanerat hoinez zuan, otoik etzuelakotz.
KOBA:
Oinez joaiten zunan jaz lanerat, ezpaitzuen otorik.
MOBA:
Jaz Beņat oinez joaten zen lanera ezpaitzuen autorik.
BERLA:
Jaz Beņat joaiten tzen oinez lanerat etzuelakotz otorik.
MIMU:
Jaz Beņat laneat oinez jan xuxun, otorik ezpaitzin.
KADO:
Otoik ez zuelakotz, joan den urtian Beņatek joaiten zen oinez laneat.
EHI:
Joan den urtean Beņat oņez etortzen zen, autorik etzuelakotz.
MAAL:
Igan urthian Beņat juiten tzüzün huņez lanilat ezpeitzian otoik.
SEAI:
Joan den urtian Beņat oinez joaiten zian lanerat, zenta etzian autorik.
XAAN:
Iaz Beņat lanera oņez juaiten zuan, ezpaitzuen autorik.
XABAI:
Joan den urtean Beņat oinez joaiten tzen lanera, otorik ez baitzuen.
LAUSA:
Joan den urtean Beņat oinez joaiten zen lanerat, ez bait zuen autorik.
ANHAZ:
Jaz Beņat lanera oinez joan etzuelako autorik.
IOSEN:
Jaz Beņat lanera joaten zukeen, otorik etzuelako.
BEDO:
Jaz, Beņat abian tzen oinez lanera otorik ezpaitzuen.
MAIAZ:
Joan den urtean Beņat oinez gaten zen lanera autorik ez baitzuen.
NAZI:
Jaz Beņat lanera oņez joaten tzen, autorik ez baitzuen.
AKAN:
Joan den urtean Beņat lanera joaiten tzen oinez, ez zuelako otorik.
EHEN:
Joan den urtean Beņat oinez joaten tzen lanerat zeren eta etzuen otorik.
PABA:
Joan den urtean Beņat oinez joaten zen lanera autorik ez zuelako.
JOAI:
Jaz Beņat laneat oinez joaiten tzen otoik ez baitzien.
PANZI:
Iaz Beņat oņez joaten tzen lanera, ez zuelako autorik.
JOSA:
Joan den urtean Beņat oinez joaten tzen lantokira, autorik etzuelako.
MAIE:
Jaz Peio lanerat zioan oinez, etzuelako autorik.
LUIDO:
Jaz Beņat lanera oinez joaten zen, otorik etzuelako.
NAMAU:
Igan urthin Beņat juiten zian huinka ezpeitzin otoik (lanilat).
IBA:
Lengo urtean, Beņat oinez joaten tzen lanera, etzuelako otorik.
KABA:
Jaz Beņat lanerat uņez juiten zen ezpaitzuen autorik.
PEOLO:
Igan urthin Beņatek huņez juiten züzün lanilat, ez beizin otoik.
JOAINH:
Gan den urtean Beņat lanera oinez gaten tzen, autoik ezpaitzuen.
GORBA:
Joan den urtean Beņat oinez abian zen lanera etzuelako autorik.
ABE:
Joan den urtean Beņat oinez joaiten tzen lanera, autorik ez zuelako.
AIBA:
Joan den urtean Beņat oinez joaiten tzen lanerat etzuelako autorik.
XILA:
Igan urthian Beņat juiten zian lanilat huinka, ezpeintzin otoik.
ALAZI:
Joan den urtean Beņat lanerat oņez joaten tzen, autorik etzuelako.
MIMI:
Joan den urtean Beņat lanera oinez joaiten zen, etz baitzuen autorik.
KAU:
Jaz, Beņat lanerat oinez joaiten tzen, otoik ez baitziin.
IBAI:
Joan den urtean Beņat oinez lanera joaiten zen etzuelako autorik.
MAILA:
Ian urthin Beņat ebiltez juiten züzün lanilat ez betzin otoik.