Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C20 — Je suis fier de mon fils. Lui aussi, mes amis l'aiment beaucoup.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Abs_Obj
ESHEN:
Fier naiz nere semiaz, baiñan lagunek maite dute añitz.
JABI:
Fier naiz nere semeaz eta nere adixkidek ere biziki maite dute.
MADON:
Nee semiaz fier naiz, eta aren lagunek maite ute ene semia.
LOUSEN:
Nere semeaz fier naiz eta ura ere adixkidez maitatua da.
GERBAR:
Fier nüzü ene semiz. Hu e, ene adixkidek izigarri maite dizie.
XALEZ:
Fier naiz ene semiaz eta launek ere maite dute.
ANIZ:
Fier niz ene semiaz. Ua ere bai, ene adixkidek biziki maite dute.
MAIHE:
Nere semeaz arro naiz. Eta bera ere, nere lagunek maite dute, biziki.
BELU:
Ene semeaz fier niz. Hua ere ene aixkidek maite dute hanitz.
REES:
Fier nüzü ene semiz. Haik ee maite titzü untsa bee adixkidik.
PIEPA:
Fier niz ene semiaz. Hua erre ene adixkidiek hanitx maite die.
PIEGE:
Nere semeaz fier naiz eta nere adixkideek ere ainitz maite dute.
JOBAN:
Biziki fier niz ene semiaz. Ura ere ba, ene lagunek maite dute biziki.
ADBAR:
Fier niz ene semiaz. Hura ere ene adixkidek zinez maite die.
XLEAHA:
Fier naiz ene semeaz. Bera ere ene adixkidek maite dute anitz.
JEDON:
Fier naiz ene semeaz. Ura re ene adiskideek maite dute biziki edo ainitz.
RAZI:
Nere semeaz arro naiz. Eta nere lagunak ere añitz maite ute.
YOSAN:
Fier nüzü ene semiaz. Ene lagünek e hua maite dizi.
PIMUS:
Ene semiaz arro nüzü. Ene lagünek hua e, zinez maite dizie.
GRAAR:
Ene semeaz fier niz. Bera ere ene lagunek biziki maite dute.
XALAI:
Ene semiaz fier naiz. Bera ere ene lagunek biziki maite dute.
KOBA:
Ene semeaz arro naiz. Bera ere, ta ene lagunek biziki maite dute.
MOBA:
Ene semeaz arro naiz. Bera ere, nere adixkideak oso maitatzen dute.
BERLA:
Nere semeaz kontent naiz. Bera ere bere lagunek ainitz maite dute.
MIMU:
Nere semeaz fier niz. Hura ere ene adixkideek biziki maite dute.
KADO:
Fier naiz ene semeaz. Bea ere ene lagunak maite dute.
EHI:
Ene semeaz arro naiz. Ene lagunek maite dute bera ere biziki.
MAAL:
Ene semiaz harro nüzü. Hue bai ene lagünek izigarri maite dizie.
SEAI:
Ene semeaz arro niz. Hura ere ene lagunek ainitz maite dute.
XAAN:
Nire semeaz arro naiz. Bera ere nire lagunek asko maite dute.
XABAI:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere, nere lagunak ainitz maite dute.
LAUSA:
Arro naiz nere semetaz. Berari ere nere lagunak ainitz maite dute.
ANHAZ:
Ene semeaz harro naiz. Hura ere ene lagunek anitz estimatzen dute.
IOSEN:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere nere lagunek asko maite dute.
BEDO:
Arro naiz nere semeaz, eta nere lagunek ere ainitz maite ute.
MAIAZ:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere, nere lagunek maite dute ainitz.
NAZI:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere nere lagunek asko maite dute.
AKAN:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere nere lagunek ainitz maite dute.
EHEN:
Nere semeaz arro naiz. Nere lagunek ere asko maite dute.
PABA:
Nire semeataz arro naiz. Bera ere nire lagunek ainitz maite dute.
JOAI:
Ene semeaz arro niz eta bera ere ene lagunek anitz maite dute.
PANZI:
Arro naiz nere semeaz. Nire lagunek ere asko maite dute.
JOSA:
Nere semeaz arro naiz. Nere lagunek ere asko maite ute edo asko atsegin dute.
LUIDO:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere, nere lagunek ainitz maite dute.
MAIE:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere nire lagunek asko maite dute.
NAMAU:
Fier niz ene semiaz. Hu ee ene adiskidek maite die hanitx.
IBA:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere bere lagunek asko maite dute.
KABA:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere nere lagunek maite dute.
PEOLO:
Ene semiaz arro nüzü. Ene lagunak erre anitx maite due.
JOAINH:
Nere semeaz arro naiz. Ura ere nere lagunek maite dute.
GORBA:
Nere semeaz fier niz. Bera ere nere lagunek asko maite dute.
ABE:
Arro naiz ene semeaz. Ene lagunek ere ainitz maite dute.
AIBA:
Nere aurrataz arro naiz. Nere lagunek ere añitz maite dute.
XILA:
Ene semiantako fier nüzü. Hu ee ene lagünak maite dizie.
ALAZI:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere lagunek anitz maite dute.
MIMI:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere, nere lagunek asko maite dute.
KAU:
Niaun semeaz bapo niz. Hura re ene launek aunitz maite ute.
IBAI:
Nere aurrataz arro naiz. Nere lagunek ere bera maite dute.
MAILA:
Ene semiaz fier nüzü. Ene lagünek hua e izigarri maite dizie.