Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C21 — Maddi n'est pas contente. ņ elle, personne ne lui a rien dit.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Dat
ESHEN:
Maddi ezta kontent, niork eztio fitxik erran.
JABI:
Maddi ezta kontentu, ez da kontent, berari ere ez diote deusik erran.
MADON:
Maddi ezta kontent zenta ari niok eztiote fitxik erran.
LOUSEN:
Maddi ezta kontent, ari niok ez dio deuse erran.
GERBAR:
Maddi eztŁzŁ kontent. Ihurk ee eztiozŁ hai deŁs erran.
XALEZ:
Maddi ezta kontent. Hari eztiote niok pitsik erran.
ANIZ:
Maddi ezta kontent. Hari nehok eztako deusik erran.
MAIHE:
Maddi ezta kontent. Berari neok eztako deus erran.
BELU:
Maddi ezta kontent. Hari nehok ez dakote deus erran.
REES:
Maddi eztŁzŁ kuntent. Hai eztiezŁ inhuek e deŁs ee erran.
PIEPA:
Maddi ezta kontent. Hai ihorkek ezteio deŁs erran.
PIEGE:
Maddi ezta kontent, niok ez diolakotz fitxik erran.
JOBAN:
Maddi ezta kontent. Ari nehok eztako deus e erran.
ADBAR:
Maddi ezta kontent, hari ere nehork eztŁ deŁsik erran.
XLEAHA:
Maddi ezta kontent. Berari neork deuse ez dako erran.
JEDON:
Maddi ezta batere kontent. Berari neork ez dio deusik erran.
RAZI:
Maddi ezta kontent. Neok eztio fitxik erran.
YOSAN:
Maddi eztuzu kuntent. Hai ihurk e eztiozŁ deŁs erran.
PIMUS:
Maddi eztŁzŁ kontent. Beai nihurk e eztiozŁ deŁse erranen.
GRAAR:
Maddi ez da konten, berari nehork ez dako deus erran.
XALAI:
Maddi ezta kontent. Berari neok eztaio fitsik erran.
KOBA:
Maddi ezta kontent berari iŮok ez dio fitxik erran.
MOBA:
Maddi ezta kontent berari neok ez dio deus erran.
BERLA:
Maddi ez da kontent. Beri ez dio neorek jeus erran.
MIMU:
Maddi ezta kontent. Hari nehok eztako deusik erran.
KADO:
Maddi ez da kontent. Neork ez dio berari deus erran.
EHI:
Maddik ezta kontent. Berari ere neorrek ez dio fitxik erran.
MAAL:
Maddi eztŁzŁ kuntent. Ihuek eztiozŁ hai deuse erran.
SEAI:
Maddi ez da kontent. Ari neork ez dako deus erran.
XAAN:
Maddi ezta kontent. Berari neork ez dio fitxik erran.
XABAI:
Maddi ez da kontent. Berari iŮork ez dio deus erran.
LAUSA:
Maddi ez da kontent. Berari inork ez dio deus erran.
ANHAZ:
Maddi ezta kontent. Hari neok eztio deus erran.
IOSEN:
Maddi ezta kontent. Hari eztio iŮork deus erran.
BEDO:
Maddi ezta kontent. Berari neok eztako deus erran.
MAIAZ:
Maddi ez da pozik. Berari ere iŮork ez dio fitxik erran.
NAZI:
Maddi ezta konten. Ari neok eztio fitsik erran.
AKAN:
Maddi ez da kontent. Beri ez dio neork deus erran.
EHEN:
Maddi ezta kontent. IŮok eztio ezer esan.
PABA:
Maddi kexu da. Berari neork ez du ezer esan.
JOAI:
Maddi ezta kontent. Berari neork eztako deus erran.
PANZI:
Maddi ezta pozik. Berari iŮork ez dio ezer erran.
JOSA:
Maddi ezta kontent. Beri eztio iŮork ezer erran.
LUIDO:
Maddi ezta kontent. Ze berari neork eztako deus erran.
MAIE:
Maddi ezta pozik. Ari neork eztio deus erran.
NAMAU:
Maddi ez da kuntent. Hai ihorkek ee ezteio deŁs erran.
IBA:
Maddi ezta pozik. Neork eztio deus erran.
KABA:
Maddi ezta kontent. Berari iŮork ez dio deus erran.
PEOLO:
Maddi ez da kontent. Hain inuek ez du deus erran.
JOAINH:
Maddi ezta kontent. Ari niok eztio pitxik erran.
GORBA:
Maddi ezta kontent. Beri nehork eztako deus erran.
ABE:
Maddi ez da batere kontent. Beri ez dio iŮork deus erran.
AIBA:
Maddi ez da kontent. Beri iŮork ez dio deus erran.
XILA:
Maddi eztŁzŁ kontent. Hai ee ehorrek eztiozŁ deŁs erran.
ALAZI:
Maddi ezta kontent. Berari ere eztio iŮok deus erran.
MIMI:
Maddi ez da kontent, iŮork ez baitio deus erran.
KAU:
Maddi ezta kontent. Neok e deuse eztako erran ari.
IBAI:
Maddi ezta pozik. Berari neork deus esan dio.
Oharrak.— Frantsesez pertsona negazioetan ezezko perpausak ez du ezezko ""pas"" partikula hartzen. Eta frantsesez, gero eta gehiago, baiezko perpausa entzuten da: ""A elle, personne lui a rien dit"". Euskarara arribatu dena.
MAILA:
Maddi ez dŁzŁ alagea. Hai ihuek ez diozŁ deuse erran.