Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C27 — Peio l'a fait tout seul, personne ne l'a aidť.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
ESHEN:
Peiok bakarrik egin du, neork eztu lagundu.
JABI:
Peiok bakarrik egin du, niork laundu gabe.
MADON:
Peiok berak egin tu denak, eztu niok lagundu.
LOUSEN:
Peiok berak in du niok lagundu gabe.
GERBAR:
Peiok beak egin dizŁ. Ihurk e eztizŁ lagŁntŁ.
XALEZ:
Pellok berak egin ditu, eztu niok lagundu.
ANIZ:
Peiok berak ein du, nehok lagundu gabe.
MAIHE:
Peiok berak egin du. Neok eztu lagundu.
Oharrak.— Hastapenean 'bakarrik egin du'erran badu ere, inkestaegilearen eragina izan dela erran nezake.
BELU:
Peiok in du bakharrik, nehok ez du lagundu.
REES:
Pollok beak egin titzŁ, inhuek eztizŁ lagŁntŁ.
PIEPA:
Peiok beak egin tŁ, nihurk e eztŁ lagŁntŁ.
PIEGE:
Bakarrik egin du lan ori Pellok; niok ez du lagundu.
JOBAN:
Peiok berak egin du, nehok eztu lagundu.
ADBAR:
Peiok egin du ber-bera(k), nihorrek eztu lagundu.
XLEAHA:
Peiok bakarrik egin du. Nihok ez du lagundu.
JEDON:
Peiok e berak in du. Neor ez du lagundu.
RAZI:
Peiok bakarrik egin du. Neok eztu lagundu.
YOSAN:
Peiok e beak egin dŁzŁ, ihork eztŁzŁ laguntŁ.
PIMUS:
Peiok beak egin dŁ, nihurk e eztŁ lagŁntŁ.
GRAAR:
Peiok berak egin du, nehork ez du lagundu.
XALAI:
Peiok berak egina du. Neork eztu lagundu.
KOBA:
Peiok bakarrik egin du, eztu iŮorrek lagundu.
MOBA:
Peiok bakarrik egin du. Neorek eztu lagundu.
BERLA:
Peiok bakarrik egin du ori. Ez du neorek lagundu.
MIMU:
Peio berak egin du, nehok eztu lagundu.
KADO:
Peiok bakarrik egin du, neork ez du lagundu.
EHI:
Peiok berak egin du, neorrek ez du lagundu.
MAAL:
Peiok beak egin dizŁ. Ihuek eztizŁ lagŁntŁ.
SEAI:
Peiok bakarrik egin du, neork ez du lagundu.
XAAN:
Peiok bakarrik egin du. Ez dio neork laguntzarik eman.
XABAI:
Peiok bakarrik egin du, iŮork ez du lagundu.
LAUSA:
Peiok bakarrik egin du. IŮork ez du lagundu.
ANHAZ:
Peiok bakarrik egina du, neok eztu lagundu.
IOSEN:
Peiok bakarrik egin du, eztio iŮork lagundu.
BEDO:
Peiok ere bakarrik egin du, neok eztu lagundu.
MAIAZ:
Peiok bakarrik egin du, iŮiork ez du lagundu.
NAZI:
Peiok bakarrik egin du. Neok eztu lagundu.
AKAN:
Peiok egin du bakarrik, ez du neork lagundu.
EHEN:
Peiok bakarrik in du, niok eztio lagundu.
PABA:
Peiok bakarrik egin du, ez du neork lagundu.
JOAI:
Peiok berak ein du. Neork eztu lagundu.
PANZI:
Peiok egin du berak bakarrik, laguntzarik gabe.
JOSA:
Peiok bakarrik egin du, iŮork eztu lagundu.
LUIDO:
Peiok bakarrik egin du, neork eztu lagundu.
MAIE:
Peiok bakarrik egin du, iŮork eztu lagundu.
NAMAU:
Peiok beak egin dŁ. Ihorkek e eztŁ lagŁndŁ.
IBA:
Peiok bakarrik egin du. Neork eztu lagundu.
KABA:
Peiok bakarrik egin du. Neorrek eztu lagundu.
PEOLO:
Peiok bea egin du, neoek ez du lagundu.
JOAINH:
Peiok bakarrik egin du. Niok eztu lagundu.
GORBA:
Peiok bakarrik egin du, neork eztu lagundu.
ABE:
Peiok bakarrik egin du, eztu neork lagundu.
AIBA:
Peiok bakarrik egin du. Ez du iŮork lagundu.
XILA:
Peiok egin dizŁ beak, ihorkek eztiozŁ lagŁntŁ.
ALAZI:
Peiok bakarrik egin du. Eztu iŮok lagundu.
MIMI:
Peiok bakarrik egin du, iŮork eztu lagundu.
KAU:
Peiok e bakarrik ein du. Neok eztu laundu.
IBAI:
Peiok bakarrik egin du. Neorrek lagundu du.
Oharrak.— Frantsesez pertsona negazioetan ezezko perpausak ez du ezezko ""pas"" partikula hartzen. Eta frantsesez, gero eta gehiago, baiezko perpausa entzuten da: ""Personne l'a aidť"". Euskarara arribatu dena.
MAILA:
Peiok bea egin dizŁ, ihuek ez dizŁ lagŁntŁ.