Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C53 — C'est sont leurs parents, et pas les miens qui ont amenť Peio et Maddi au cinťma. (les parents de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
ESHEN:
Beren burasoak dire Peio ta Maddi zinemarat ereman dituztenak baiŮan ez nereak.
JABI:
Heien burrasoek dituzte Peio ta Maddi ereman zinemarat, eta ez nereek.
MADON:
Peio ta Maddi eleman tuzte zinemat ben burasoek baŮa ez neriak.
LOUSEN:
Ekien burasoek ereman tuzte Peio ta Maddi zinemara, ez neriak.
GERBAR:
Beaien etxekuek tie iaman zinemailat Peio eta Maddi, bena ez enik.
XALEZ:
Heien burrasoek joan duzte zinemarat benan ez eniek.
ANIZ:
Bere burrasoek dute Peio eta Maddi e(re)man zinemarat, ba ez eneek.
MAIHE:
Beren burasoek dituzte Peio eta Maddi ereman zinemarat, eta ez eneek.
BELU:
Bere burasoek dituzte Peio eta Maddi joan zinemalat, ez eneek.
Oharrak.— joan = eraman
REES:
Pollo eta Maddien etxekoek titzie iun zinemailat, ez ene etxekoek.
Oharrak.— Irun dit = eraman dit. Bakarrik aspektu perfektuan, bestela eramaiten dit.
PIEPA:
Hen etxekuek eta ez eniek dŁtie eaman Peio eta Maddi zinemailat.
PIEGE:
Eien burrasoak dituzte ereman Pello ta Maddi zinemarat, ez eta nereak.
JOBAN:
Aren aitamek, benan ez enek, eraman diuzte Peio eta Maddi zinemara.
ADBAR:
Peio eta Maddi eraman dŁtŁenak zinemailat dira haien aitetamak eta ez eniak.
XLEAHA:
Beren burasoek dituzte ereman, eta ez eneek, Peio eta Maddi zinemarat.
JEDON:
Aien burasoak dituzte baŮa ez neriak ereman Pello eta Maddi zinema gelan.
RAZI:
Eien gurasoak eta ez nereak ereman dituzte Peio ta Maddi zinemara.
YOSAN:
Peio eta Maddik eaman titzi ben etxenkuak zinemailat eta ez eniak.
PIMUS:
Bere aitetamek eta ez eniek titzie iaman Peio eta Maddi zinemalat.
GRAAR:
Beren burrasoek eta ez eneek, dituzte Peio eta Maddi zinemarat eraman.
XALAI:
Beren gurasoek eta ez enek dituzte Peio ta Maddi lagundu zinemarat.
KOBA:
Bere burrasoek eman dute Peio eta Maddi zinemara, bana ez ene burrasoek.
MOBA:
Beren gurasoak, eta ez nereak, eraman dituzte Peio eta Maddi zinemara.
BERLA:
Beren burasoek dituzte eman Peio ta Maddi zinemarat.
MIMU:
Beren aitetamak dira, eta ez eniak Peio eta Maddi ereman tuztenak zinemarat.
KADO:
Bere burrasoak, ez eniak, eraman dute Peio eta Maddi zinemarat.
EHI:
Beren gurasoak dira, eta ez nereak, eraman dituztenak Peio eta Maddi zinemarat.
MAAL:
Ben etxenkuek titzie iaman Peio eta Maddi zinemailat, ez enek.
SEAI:
Heien aitamek dituzte Peio eta Maddi zinemara eraman, ez enek.
XAAN:
Beren gurasoek etorrarazi dute Peio eta Mari zinemara, ez nireak.
XABAI:
Aien gurasoak dituzte, eta ez nereak, eraman Peio eta Maddi zinemara.
LAUSA:
Eien gurasoak, eta ez nereak, eraman dituzte Peio eta Maddi zinemarat.
ANHAZ:
Hen aitamak dira eta ez eniak Maddi ta Peio zinemarat ereman tuztenak.
IOSEN:
Oien gurasoek eta ez nereek eraman dituzte Peio eta Maddi zinemara.
BEDO:
Beren aita-amak dira nere lagunak ereman dituztenak zinemarat, bainan ez nereak.
MAIAZ:
Beren burasoek dituzte ereman Maddi eta Peio zinemara, eta ez nereek.
NAZI:
Beren gurasoek eraman dituzte Peio eta Maddi zinemara, ez nereek.
AKAN:
Aien burrasoak dira, eta ez nereak, Peio eta Maddi ekarri dutenek zinemara.
EHEN:
Peio eta Maddin gurasoek dituzte auek zinemarat ereman eta ez nereek.
PABA:
Aien gurasoak dituzte Peio eta Maddi zinemara ekarri, eta ez nireak.
JOAI:
Peio ta Maddiren aitaamek eta ez eneek dituzte ereman zinemara.
PANZI:
Aien gurasoak dira eta ez nireak eraman dituztenak Peio ta Maddi zinemara.
JOSA:
Oien gurasoak ekarri dituzte Peio ta Maddi zinemara, ez nereak.
LUIDO:
Eien gurasoak eta ez nereek Peio eta Maddi zinemara eraman dituzte.
MAIE:
Aien gurasoek dituzte Peio eta Maddi ekarri zinemarat eta ez nereek.
NAMAU:
Hen aitetamek, eta ez eniek, iaman tŁtie Maddi eta Peio zinemailat.
IBA:
Peio eta Maddiren burasoak eraman dituzte zinemara eta ez nereek.
KABA:
Aien burasoek dituzte Peio ta Maddi zinemarat ereman ez-eta neriek.
PEOLO:
Peiok eta Maddi jun tutzu zinemaialat berre aitetamarrekin eta ez enearrekin.
JOAINH:
Aien gurasoak dira, nireak ez, Peio eta Maddi zinemarat eraman dituztenak.
GORBA:
Eien burasoek dituzte Maddi eta Peio zinemara eraman, eta ez nereek.
ABE:
Peio eta Maddi zinemara joan dira. Ez dituzte ene aitaamek ekarri, baizik eta orienek.
AIBA:
Peio ta Maddiren burasoek dituzte eraman zinemarat, bainan ez nere burasoek.
XILA:
Been aitetamak ieaman dizie Peio eta Maddi zinemaila, eta ez eniak.
ALAZI:
Oien burasoek ereman dituzte Peio eta Maddi zinemara, ez nereek.
MIMI:
Aien burasoak dituzte zinemara ekarri Peio eta Maddi, eta ez eneak.
KAU:
Hen aitaamek diuzte, ez eta eneek, Peio ta Maddi zinemat ereman.
IBAI:
Bere burasoek, eta ez nereek, Peio eta Maddi zinemara ekarri dituzte.
MAILA:
Peio eta Maddien aitetamek dititzie iaman zinemaelat eta ez eniak.