Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C115 — Ce n'est pas ŗ moi que vous l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Dat
ESHEN:
Ez nauzu neri erran.
JABI:
Ez nauzu eni erran.
MADON:
Ez nauzu neri erran.
LOUSEN:
Eztuzu eni erran.
GERBAR:
EztŁzŁ eni erran, eh!
XALEZ:
Etzinuen eni erran.
Oharrak.— ""Etzinautan eni erran"" ere bai, baina gutiago (ik. C115-OHAR)
ANIZ:
Eztuzu eni erran holakoik.
MAIHE:
Eztuzu eni erran.
BELU:
Ez dautazu eni erran.
REES:
Ezteitazuz eni erran.
PIEPA:
EzteitazŁt eni erran.
PIEGE:
Ez duzu neri erran ori.
JOBAN:
Eztuzu eni erran.
ADBAR:
EztŁzŁ eni erran.
XLEAHA:
Eztaazu eni erran.
Oharrak.— eztaazu = ez dautazu
JEDON:
Enauzu neri erran.
RAZI:
Ez didazu neri erran.
YOSAN:
EzteitazŁt eni erran.
PIMUS:
EzteitazŁt erran eni.
GRAAR:
Ez duzu eni erran.
XALAI:
Ez dautazu eni erran.
KOBA:
Ez didazu eni erran.
MOBA:
Eztuzu eni erran.
BERLA:
Ez duzu neri erran.
MIMU:
Eztautazu eni erran.
KADO:
Ez duzu niri erran.
EHI:
Ezta niri erran didazula.
MAAL:
EzteitazŁt eni erran.
SEAI:
Ez dautazu eni erran.
XAAN:
Etzenidan niri erran.
XABAI:
Ez didazu neri erran.
LAUSA:
Ez didazu niri ori erran.
ANHAZ:
Eztuzu eni erran.
IOSEN:
Ez nauzu neri erran.
BEDO:
Eztaazu neri ori erran.
MAIAZ:
Ez duzu eni gauz ori erran.
NAZI:
Eztidazu neri erran.
AKAN:
Ez didazu neri ori erran.
EHEN:
Eztidazu niri esan.
PABA:
Ez duzue niri erran.
JOAI:
Eztautazu eni erran.
PANZI:
Ez didazu neri erran.
JOSA:
Ez didazu neri erran.
LUIDO:
Ez datazu niri erran.
MAIE:
Eztidazu niri erran.
NAMAU:
EztŁzŁ eni erran.
IBA:
Eztidazu neri erran.
KABA:
Eztuzu eni erran.
PEOLO:
EztŁzie eni erran.
JOAINH:
Eztidazu neri erran edo enauzu neri erran.
GORBA:
Ez didazu neri erran.
ABE:
Ez datazu eni erran.
AIBA:
Ez didazu neri erran.
XILA:
EztŁzŁ eni erran dŁzŁna.
ALAZI:
Eztidazue neri erran.
MIMI:
Ez didazu neri erran.
KAU:
Eztaazi eni erran.
IBAI:
Eztuzu neri esan.
MAILA:
Eztuzu eni erran dŁziela.