Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C135 — Vous n'avez qu'ŗ me donner les bonbons.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
ESHEN:
Aski nazkitzu bonbonak neri ematia!
JABI:
Bonbonak aski dazkitzu neri emaitia.
MADON:
Ekazkitzu bonbonak, jain tugu.
LOUSEN:
          Ez da audiorik
GERBAR:
Aski deitatzŁt eni emaitia bumbuak.
XALEZ:
Aski uzu emaitia eni bonbonak.
ANIZ:
Aski dauzatzu emaitia bombonak.
MAIHE:
Aski duzu bombonak emaitia neri.
BELU:
Aski dautazu emaitia bombonak.
REES:
Aski deiztatzŁt emaitia bombu hoik eni.
PIEPA:
Bumbuak aski deitazŁt emaitia.
PIEGE:
Aski nauzkitzu bonbonak ematia.
JOBAN:
Aski dazkidazu emaitia bombonak.
ADBAR:
Aski deiztaatzŁt emaitia onttoak.
XLEAHA:
Aski dazkiatzu emaitia bumbunak.
Oharrak.— Bunbunak objektutzat hartua.
JEDON:
Aski nauzkitzu bonbonak ematia.
RAZI:
Aski duzu neri bonbonak ematea.
YOSAN:
Aski deitzazŁt emaitia unttuak.
PIMUS:
Aski deitazŁt goxokik emaitia.
GRAAR:
Aski dauzkidazu emaitea oŮ-oŮ orik.
XALAI:
Aski dazkidatzu uŮuŮak emaitia.
KOBA:
Goxokiak aski didazu emaitea.
MOBA:
Aski nuzu goxoki oiek emaitia.
BERLA:
Aski dauztatzu bunbunak emaitea.
MIMU:
Aski dautazu bombonak eman.
KADO:
Aski duzu niri emaitia goxokiak.
EHI:
Goxokiak eman bear dizkidazu.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: C135-OHAR.
MAAL:
Aski deitazŁt hunttoen emaitia.
SEAI:
Aski dautazu bombonak emaitia.
XAAN:
Aski duzu goxokiak niri emaitea.
XABAI:
Aski didazu emaitea bombonak.
LAUSA:
Aski duzue goxokiak emaitea.
ANHAZ:
Aski dizkidazu goxokiak emaitea.
IOSEN:
Aski duzu gosokiak neri ematea.
BEDO:
Aski dituzu bunbunak neri emaitea.
MAIAZ:
Aski duzu goxokiak eni ematea.
NAZI:
Aski duzu neri ematea gosokiak.
AKAN:
Aski duzu goxokiak neri emaitea.
EHEN:
Aski dizkidazu bonboiak ematea.
PABA:
Aski dituzu goxokiak niri emaitia.
JOAI:
Aski daztatzu goxokiak emaitea.
PANZI:
Aski duzu neri emaitea goxoki oiek.
JOSA:
Aski duzu goxokiak ematea.
LUIDO:
Aski dizkidazu goxokiak emaitea.
MAIE:
Aski duzu goxoki auek neri emaitea.
NAMAU:
Aski deitaziet hunttuen emaitia.
IBA:
Goxokiak ematerat aski duzu.
KABA:
Aski dautazkizu emaitea gosokiak.
PEOLO:
Aski badŁzŁ eni emanik bunbu hoik.
JOAINH:
Aski nauzkitzu bonbonak ematea.
GORBA:
Aski duzu goxokiak ematea.
ABE:
Aski duzu goxokien emaitea.
AIBA:
Aski didazu goxokiak emaitea.
XILA:
Aski dŁzŁ eni emaitia bunbuak.
ALAZI:
Aski didazu gosokiak ematea.
MIMI:
Aski duzu goxokiak eni emaitea.
KAU:
Aski dazkaazu bonbonak emaitia.
IBAI:
Aski duzu neri emaitea gosokiak.
MAILA:
Aski dŁzie bunbuak emaitia.