Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C144 — Vous m'avez promis que vous finirez ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
ESHEN:
Agindu nauzu finituko duzula lan au biarko.
JABI:
Hitzeman nauzu biarko lan ori bururatu duzula.
MADON:
Agindu nauzu biarko lan ori finitua izain dela.
LOUSEN:
Itzemana ninduzun biarko lana finituko zinuela.
GERBAR:
Hitzaman deitazüt biharko lan hoi ürhentüko zünila.
XALEZ:
Hitzemana zinuen lan oi finituko zela biarko.
ANIZ:
Hitz emana duzu biharko finituko duzula lan hori.
MAIHE:
Hitz eman zinautan lan ori bukatuko zinuela biarko.
BELU:
Hitz eman dautazu lan hoi biharko finituko duzula.
REES:
Hitzaman zeneitan lan hoi ürrhentüko züniela biharko.
PIEPA:
Hitzaman deitazüt lan hau finitüko zünila biharko.
PIEGE:
Itzeman nauzu lan ori bukatuko zinuela biarko.
JOBAN:
Itz emana dautazu biarko finituko duzula lan ori.
ADBAR:
Hitz eman zeneitan lana finitüko zinüla biharko.
XLEAHA:
Hitz eman zindan lan ori finituko ziniela biharko.
JEDON:
Itzeman ninduzun lan ori finituko zinuela biarko.
RAZI:
Itz eman tzenidan lan ori biarko bukatuko zinuela.
YOSAN:
Hitzeman deitazüt lan hoi finituko züñala biharko.
PIMUS:
Hitzaman zeneitazien lan hoi ürrhentüko züniela biharko.
GRAAR:
Hitz eman dautazu biharko finituko zinuela lan ori.
XALAI:
Hitzemana dautazu lan ori biarko finituko duzula.
KOBA:
Hitz eman didazu biarko lana bukatuko zenuela.
MOBA:
Itz eman duzu biarko lan ori bukatua izain dela.
BERLA:
Hitzeman dautazu biarko finitzen zinuela lan hau.
MIMU:
Zin egin dautazu biharko finituko zinuela lana.
KADO:
Itzaman zinuen bukatuko zinuela lan ori biarko.
EHI:
Itz eman didazu biarko bukatuko duzula lan ori.
MAAL:
Hitzeman deitazüt biharko lan hoi hürrentüko zünüala.
SEAI:
Itz eman dautazu lan hori biharko finituko duzula.
XAAN:
Zin egin didazu biarko bukatuko duzula lan ori.
XABAI:
Zin egin zinatazun lan ori bukatuko zinutela biarko.
LAUSA:
Erran didazu lan ori bukatuko zenuela biarko.
ANHAZ:
Itzeman datazu lan ori biarko finituko zinuela.
IOSEN:
Itzemana duzu lan ori biarko finituko zinuela.
BEDO:
Erran zinuen biarko lan ori bukatuko zinuela.
MAIAZ:
Zin egin zenidan bukatuko zinuela lan ori biarko.
NAZI:
Itz eman didazu lan ori biarko bukatuko zenuela.
AKAN:
Itzeman didazu lan ori biarko bukatuko zinuela.
EHEN:
Itzeman didazu lan ori biarko bukatuko zinuela.
PABA:
Itz eman zenidan biarko lan ori bukatuko zenuela.
JOAI:
Zin egin dautazu lan ori biarko finituko zinuela.
PANZI:
Itza eman didazu biarkotz bukatuko zenuela lan ori.
JOSA:
Itz eman tzenidan bukatuko zinuela lana biarko.
LUIDO:
Itz eman didazu biarko lan ori bukatuko zinuela.
MAIE:
Itz eman didazu lan ori biarko bukatua ukanen zinuela.
NAMAU:
Hitzaman deitazüt biharko ürrhentüko zünüla lan hoi.
IBA:
Erran didazu biarko bukatuko zinuela lan hori.
KABA:
Itz eman dautazu lan ori biarko bukatuko duzula.
PEOLO:
Zük eni erran tzünin finitüko zünila lan hoi biharko.
JOAINH:
Itz eman nauzu lan ori biarko finituko zinuela.
GORBA:
Zin eman didazu lan ori biarko bukatuko zenuela.
ABE:
Itzeman didazu biarko bukatu zinuela lan ori.
AIBA:
Itz eman didazu biarko lana bukatua izanen tzenuela.
XILA:
Hitzeman naizü ürrhentüko züniela lan hoi biharko.
ALAZI:
Zin egin didazu lana finituko zinuela biarko.
MIMI:
Zin egin didazu biarko lan ori bukatuko zenuela.
KAU:
Hitzeman daazu lan hori bukatuko uzula biarko.
IBAI:
Zin egin didazu biar bukatuko zinuela lan ori.
MAILA:
Hitz eman düzie biharko lan hoi hürrantüko ziniela.