Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C168 — Beņat m'a demandé si je partais demain ou aprčs-demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
ESHEN:
Beņatek galdetu nau jan ('ea') gain naizen biar edo etzi.
JABI:
Beņatek galdetu daut bihar ala etzi joanen nizen.
MADON:
Beņatek galdetu nau ian biar edo etzi gain naizen.
LOUSEN:
Beņatek galdein dat ia biar partitzen naizen ala etzi.
GERBAR:
Beņatek galthatü deitazüt nuiz jiten nintzan, bihar ala etzi.
XALEZ:
Beņatek galdatu daut ian biar partitzen nizen ala etzi.
ANIZ:
Beņatek galdain daut noiz partitzen nintzan, bihar ala bihaamunian.
MAIHE:
Beņatek galdegin daut ean biar ala etzi joaten nizan.
BELU:
Beņatek galdein daut bihar edo etzi joanen nintzenez.
REES:
Beņatek galthatü deitazüt bihar junen nintzanez, ala etzi.
PIEPA:
Beņatek galthatü deit bihar edo etzi junen nizanez.
Oharrak.— Berehala: ... junen nizan.
PIEGE:
Beņatek galdegin daut ian biar edo etzi gaki naizen.
JOBAN:
Beņatek galdegin daut biar juaiten nizan ala etzi.
ADBAR:
Beņatek galthegin deit noiz juiten nintzan bihar ala etzi.
XLEAHA:
Beņatek galdegin daut juanen nintzanez bihar edo etzi.
JEDON:
Beņaek galdetu nau ian biar edo etzi abiatzen nitzen.
RAZI:
Beņatek galdetu dit ean biar edo etzi joaten nintzen.
YOSAN:
Beņatek galthatü didazü juiten nintzanez bihar ala etzi.
PIMUS:
Beņatek galthatü deitazüt junen nintzatekinez bihar edo etzi.
GRAAR:
Beņatek galdegin daut joan nintzanez bihar ala etzi.
XALAI:
Beņatek galdegin daut ea biar ala etzi abian nintzen.
KOBA:
Beņatek galdegin dit noiz abiatzen nizen, biar edo etzi.
MOBA:
Beņatek galdegin dit ean biar edo etzi joaten nintzen.
BERLA:
Beņatek galdegin daut biar edo etzi joan nintzanez.
MIMU:
Beņatek galdein daut bihar juiten nintzanetz, ala etzi.
KADO:
Beņatek galdatu daut juaiten nintzenez biar edo etzi.
EHI:
Beņatek galdegin dit joanen naizenez biar edo etzi.
MAAL:
Beņatek galthegin ditazüt bihar ala etzi juiten nintzan.
SEAI:
Beņatek galdegin daut biar edo etzi partitzen nintzenez.
XAAN:
Beņatek galdegin dit biar ala etzi abiatuko naizen.
XABAI:
Beņatek galdegin dit eia joaiten nintzenez biar, edo etzi.
LAUSA:
Beņatek galdegin dit ea joaiten nintzen biar edo biaramunean.
ANHAZ:
Beņatek galdegin daut joaiten nintzenez bihar ala etzi.
IOSEN:
Beņatek galdetu nau biar edo etzi joango nintzenez.
BEDO:
Beņatek galdin dat biar edo ondoko egunean abiatuko nintzen.
MAIAZ:
Beņatek galdetu nau ean biar edo etzi gaten nintzenez.
NAZI:
Beņatek galdetu dit biar joango naizen ala etzi.
AKAN:
Beņatek galdegin dit biar edo etzi joaiten nintzenez.
EHEN:
Beņatek galdegin dit ja biar edo etzi joaten nintzen.
PABA:
Beņatek galdegin dit biar edo etzi joaten naizenez.
JOAI:
Beņatek galdein daut biar edo etzi abian nintzenetz.
PANZI:
Beņatek galdegin dit abiatuko banaiz biar edo etzi.
JOSA:
Beņatek galdetu dit noiz joaten nintzen, biar edo etzi.
LUIDO:
Beņatek galdegin dit biar edo etzi partitzen nintzanez.
MAIE:
Beņatek galdegin daut joango naizen biar edo etzi.
NAMAU:
Beņatek galthegin deit juiten nintzanez bihar ala etzi.
IBA:
Beņatek galdetu dit ea biar joaten naizen edo etzi.
KABA:
Beņatek galdegin daut biar edo etzi abiatzen naizenez.
PEOLO:
Beņatek eni galthatü dizü juiten nintzan bihar edo enhegün.
JOAINH:
Beņatek galdegin dit biar edo etzi gain nitzen.
GORBA:
Beņatek galdegin dit ea joaiten nintzanez biar ala etzi.
ABE:
Beņatek galdegin dit joaiten nintzen biar ala etzi.
AIBA:
Beņatek galdetu dit ea biar edo etzi joaiten nintzen.
XILA:
Beņatek galthegin ditazüt juiten nintzanez bihar edo etzi.
ALAZI:
Beņatek galdetu dit ian biar joaten nitzen edo etzi.
MIMI:
Beņatek galdegin dit biar ala etzi joango naizen.
KAU:
Beņatek galdein daut biar edo etzi ninduan.
IBAI:
Beņatek galdetu daut eian biar edo erenegun joango naizen.
MAILA:
Beņatek galthatu deitazüt bihar ala etzi juiten nintzen.