Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C169 — Je ne sais plus si c'est Beņat ou Maddi qui m'a donné ce livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
ESHEN:
Eztakit nok eman nauen liburua, Beņatek edo Maddik.
JABI:
Ez dakit geiago Beņatek ala Maddik eman dautan liburu au.
MADON:
Eztakit ian Beņatek edo Maddik eman nauen liburu ori.
LOUSEN:
Eztakit geio Beņatek ala Maddik eman nauen liburu oi.
GERBAR:
Eztakit Beņatek ala Maddik eman deitan libüü hoi.
XALEZ:
Eztakit bate geiau eian Beņatek ala Maddik eman dazkitan liburu oik.
ANIZ:
Eztakit Beņatek ala Maddik eman dautan liburu hau.
MAIHE:
Eztakit Maddik edo Beņatek eman didan liburu ori.
BELU:
Ez dakit Beņatek edo Maddik eman dautaten liburu hau.
REES:
Eztakit Beņatek ala Maddik eman deitan lübüü hoi.
PIEPA:
Eztakit haboo Maddi ala Beņatek librü hau eman deitadan.
PIEGE:
Ez dakit geiago ian Beņatek ala Maddik eman dautaten liburu ori.
JOBAN:
Ez dakit xuxen, Beņatek ala Maddik emana dautan liburu au.
ADBAR:
Eztakit haboo norek, Beņatek ala Maddik, eman deitaden libürü hori.
XLEAHA:
Eztakit geiago Beņatek edo Maddik eman dautanez liburu hori.
JEDON:
Eztakit geio ian Beņatek edo Maddik eman nauen liburu ori.
RAZI:
Eztakit geio ea Maddik edo Beņatek eman didan liburu ori.
YOSAN:
Eztakit Beņatek ala Maddik deitan librü hau eman.
PIMUS:
Eztakit haboo Beņatek edo Maddiek ditaienez librü hau eman.
GRAAR:
Ez dakit gehiago Beņatek ala Maddik eman dautan liburu hori.
XALAI:
Ez dakit geiago nork, Beņat ala Maddik, dautan liburu au emana.
KOBA:
Eztakit geio nok eman datan liburu ori, Beņatek edo Maddik.
MOBA:
Ez dakit geiago ean Beņat ala Maddik liburu au eman dautan.
BERLA:
Ez dakit geiago Beņatek edo Maddik dautanez liburu hau eman.
MIMU:
Ez naiz orroit Beņatek ala Maddik eman dautan liburu ori.
KADO:
Ez naiz geiago orroitzen nok Beņat edo Maddi eman daut liburu au.
EHI:
Eztakit Beņatek edo Maddik eman didanez liburu ori.
MAAL:
Eztakit habo Beņatek ala Maddik deitadanez librü hau eman.
SEAI:
Geiago ez dakit Beņatek ala Maddik eman dautan liburu hori.
XAAN:
Ez dakit geiago Beņatek ala Maddik eman didan liburu au.
XABAI:
Ez dakit geiago Beņat edo Maddik didan eman liburu ori.
LAUSA:
Ez dakit geiago ea Beņatek ala Maddik eman didan liburu hori.
ANHAZ:
Eztakit geiago liburu au Maddik ala Beņatek emana datan.
IOSEN:
Eztakit geiago Beņatek edo Maik eman nauen liburu ori.
BEDO:
Eztakit Beņatek edo Maddik datan liburu ori eman.
MAIAZ:
Ez dakit geio ean Beņatek edo Maddik eman dautan liburu au.
NAZI:
Eztakit geio Beņatek edo Maddik eman didan liburu ori.
AKAN:
Ez dakit geiago Beņatek ala Maddik eman didanez liburu ori.
EHEN:
Eztakit geiago ia Beņatek edo Maddik eman didan liburu ori.
PABA:
Ez dakit geiago Beņatek edo Maddik liburu ori eman didan.
JOAI:
Eztakit geio Beņat edo Maddik dautan eman liburu ori.
PANZI:
Eztakit geiago nork Beņat edo Maddik eman dit libru au.
JOSA:
Eztakit Beņatek edo Maddik eman didan liburu au.
LUIDO:
Ez dakit geiago Beņat edo Maddik eman didanez liburu ori.
MAIE:
Eztakit Beņatek edo Maddik eman didan liburu ori.
NAMAU:
Eztakit Beņat ala Maddik eman deitan librü hoi.
IBA:
Eztakit Beņatek edo Maddik eman didan liburu au.
KABA:
Eztakit geio ea Beņatek edo Maddik dautan eman liburu ori.
PEOLO:
Eztakit habo nurrek emanik librü hoi, Beņatek ala Maddik.
JOAINH:
Enaiz oroitzen ean Beņatek edo Maddik eman nauen liburu au.
GORBA:
Ez dakit geiago Beņat edo Maddik didan liburu au eman.
ABE:
Eztakit geiago nork eman datan liburua, Beņat ala Maddi.
AIBA:
Ez dakit geiago ea Maddik edo Beņatek liburu ori eman ditan.
XILA:
Eztakit habo Beņatek edo Maddi ditazüt eman librü hoi.
ALAZI:
Eztakit geiago nok eman didan liburu au, Beņatek edo Maddik.
MIMI:
Ez naiz orroit Beņatek ala Maddik liburu ori eman didan.
KAU:
Eztakit Beņatek edo Maddik daan liburu hau eman.
IBAI:
Eztakit geiago Beņatek edo Maddik eman didan liburua.
MAILA:
Eztakit Beņatek ala Maddik eman deitaden libre hoi.