Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C184 — Sa mčre leur disait qu'ils ne soient pas en retard ŕ l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
ESHEN:
Amak erraten zioten etzitezen beant izan eskolan.
JABI:
Amak erraiten tzioten eskolan berant ez sartzeko.
MADON:
Ama ańitzek erraten tzuten ez dezaten berandu gan eskolat.
LOUSEN:
Amak erraten tzioten ez berantei gateko eskola.
GERBAR:
Amak erraiten ziezün elitin beant izan eskolalako.
XALEZ:
Amak erraiten tzioten beti etziten beantei izan eskolan.
ANIZ:
Amak err(a)ten zakoten etzain beanta izan eskolan.
MAIHE:
Bere amak erraiten tzioten etzaizten eskolan berantegi izan.
BELU:
Bere amak erten zaioten ez beanta biltzeko eskolarat.
REES:
Amak erraiten diezü ez titin izan beant eskolan.
PIEPA:
Haen amak erriaten zeien elitin beant izan eskolalat.
PIEGE:
Amak erraten tzioten eskolan ez daitzin berant izan.
JOBAN:
Bere amak erraiten zeeten etziten izan berantegi eskolan.
ADBAR:
Harren amak erraiten zeien ez litien izan beant eskolan.
XLEAHA:
Bere amak erraiten zeien etzitela beant izan eskolara.
JEDON:
Amak erraten tzioten ez diten izan berant eskolan.
RAZI:
Bere amak erraten tzien eskolan erretardan ez izatea.
YOSAN:
Amak erraiten ziezün elitien izan beanta eskolan.
PIMUS:
Bere amak erraiten zeien eztiten berant izan eskolan.
GRAAR:
Beren amak erraiten zizkioten ez ziten berantean hel eskolarat.
XALAI:
Beren amak erraiten tzioten ez beranta izaitia eskolarat.
KOBA:
Berant ez izaitea eskolan, bere amak erraiten zien.
MOBA:
Beren amak erraiten zakoten eskolan ez diten berant sartu.
BERLA:
Maddik erraiten zioten etzutela berantian izan bear eskolan.
MIMU:
Beren amak erraiten zakoten etziten berant izan eskolan.
KADO:
Amak erraiten zińion ez ziela bean izan bear eskolaa.
EHI:
Bere amak erraten zien ez zitezen berant eskolan.
MAAL:
Been amak erraiten tziezün elitian beant izan eskolan.
SEAI:
Bere amak erraiten zieten etziten berant izan eskolan.
XAAN:
Bere amak erraiten zien berant izan ez daitezen eskolan.
XABAI:
Aien amak erraiten zien ez berantean izaitea eskolan.
LAUSA:
Eien amak erraiten zien ez izaitea eskolarat berantarekin.
ANHAZ:
Hoien amak erten tzien eskolan ez beantian izaiteko.
IOSEN:
Bere amak erraten zien eskolara berant ez eltzea.
BEDO:
Beren amak erraiten tzakoten ez berantean joaitea eskolat.
MAIAZ:
Beren amak erraten zien ez berant izatea eskolan.
Oharrak.— Jokatua eskatuz: C184-OHAR
NAZI:
Bere amak erraten tzien eskolara ez berant iristeko.
AKAN:
Aien amak erraiten tzien ez berantean izaitea eskolan.
EHEN:
Amak esaten tzizkien ez berandu izaiteko eskolan.
PABA:
Bere amak erraiten zien berantean ez izan daitezen eskolan.
JOAI:
Amak erraiten tzeen ez zitezen beantean sar eskolan.
PANZI:
Bere ama erraten zien berantan ez izaitea eskolara.
JOSA:
Amak erraten zien ez berandu izatea ikastolan... ikastolara.
MAIE:
Bere amak erraiten zioten eskolarat ez berant juaitea.
LUIDO:
Bere amak erraiten zien ez diten eskolan berantean izan.
NAMAU:
Bee amak erraiten zeien elitin beant izan eskolan.
IBA:
Amak erraten tzien eskolara ez berandu irixtea.
KABA:
Bere amak erraiten zitzaien ez berantean izaitea eskolan.
Oharrak.— Aditz jokatua ere erabiltzen du.
PEOLO:
Berre ama erraiten tzioten ez beant izatia eskolalat.
JOAINH:
Aren amak erraiten tzien eskolara ez berant ailatzea.
GORBA:
Eien amak erraiten zien ez daitezen berant iritxi eskolara.
ABE:
Amak erraiten tzien ez berant iristea eskolara.
AIBA:
Bere amak erraiten tzien ez berant izaitea eskolarat.
XILA:
Ben amak erraiten zien ez dedin beant izan eskolala.
ALAZI:
Oien amak erraten tzioten ez berandu eltzea eskolarat.
MIMI:
Bere amak erraiten zioten eskolara berant ez eltzea.
KAU:
Amak erten tzeen etziten berantaekin arriba eskolara.
IBAI:
Aien amak esaten tzien ez berantean izaitea eskolan.
MAILA:
Hain amak erraiten tziezün ez beant izatez eskolan.