Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C190 — Je connais quelqu'un à qui de tels livres plaisent beaucoup.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
ESHEN:
Liburuak maite dituen norbeit ezagutzen dut.
JABI:
Ezagutzen dut liburu orik gustagarria dituen norbait.
MADON:
Ezautze ut norbeit olako liburuekin arras kontent (d)a.
LOUSEN:
Ezautzen dut norbeit liburua ainitz estimatzen duena.
GERBAR:
Ezagützen dit nurbait libüü hoik izigarri gustatzen beitzetzo.
XALEZ:
Artzen naiz maiz eleketa asko jendek zointa maite baitituzte leenauko filmak.
ANIZ:
Ezautzen dut norbeit holako liburiak gustatzen dazkonak.
MAIHE:
Ezagutzen dut norbait olako liburuak biziki gostatzen zaizkiona.
BELU:
Ezagutzen dut norbeit gisa hortako liburuak maite dituenak.
REES:
Ezagützen dit norbait ... holako lübüiak untsa güstatzen zitzotzü ...
Oharrak.— Ez du aposizioen joskera baliatzen.
PIEPA:
Ezagützen düt librü hoiek hanitx gustatzen zaitzon jentia.
PIEGE:
Ezagutzen dut jende bat liburu oriek ainitz gustatu zaizkiona.
JOBAN:
Ezagutzen dut norbait olako liburiak biziki gustatzen zaizkonak.
ADBAR:
Olako libriak maite dütian norbait ezagützen dit.
XLEAHA:
Ezautzen dut norbait olako liburuak maite dituenak biziki.
JEDON:
Olako liburuak gustatzen zaiona ezautzen dut.
RAZI:
Pertsona bat ezautzen dut liburu oiek oso gustokoak dituenak.
YOSAN:
Ezagützen dit zuñei e libru hoik gustatzen beitia.
PIMUS:
Ezagützen dit norbait nuri eta librü hoiek gustuko dien.
GRAAR:
Ezagutzen dut norbait nola holako liburuak gustatzen zazkion.
XALAI:
Ezagutzen dut norbait holako liburuak biziki gustatzen zaizkionak.
KOBA:
Norbait ezautzen dut olako liburuak maite dituenak asko.
MOBA:
Norbait ezautzen dut nori alako liburuak gustatzen zazkon anitz.
BERLA:
Ezagutzen dut norbeit nori olako liburuak gustatzen zitzaizkon.
MIMU:
Ezautzen dut norbait liburu horiek gostu dituenak.
KADO:
Ezagutzen dut norbait liburu oriek ainitz plazer egin dutena.
EHI:
Olako liburuak maite dituen norbait ezagutzen dut.
MAAL:
Holako librü gustatzen zaion jente bat ezagützen dit.
SEAI:
Olako liburuak ainitz gustukoak dituen norbait ezagutzen dut.
XAAN:
Olako libruak gustatzen zaizkion norbait ezagutzen dut.
XABAI:
Ezagutzen dut pertsona bat liburu oriek gustokoak izango dituenak.
LAUSA:
Ezagutzen dut olako liburuak maite dituen pertsona bat.
ANHAZ:
Ezagutzen dut norbeit holako liburuak gustatzen bazaizkiona.
IOSEN:
Olako libururik maite dituen pertsona bat ezagutzen dut.
BEDO:
Ezagutzen dut norbait olako liburuak ainitz maite dituenak.
MAIAZ:
Ezagutzen dut norbait olako liburuak maite dituena.
NAZI:
Olako liburuak añitz maite dituen norbeit ezagutzen dut.
AKAN:
Olako liburuak gustatzen zaion pertsona bat ezagutzen dut.
EHEN:
Horrelako liburuak maite dituen norbait ezagutzen dut.
PABA:
Ezagutzen dut norbait non olako liburuak ainitz maite ditu.
JOAI:
Ezagutzen dut norbait liburu oriek ainitz maite baititu.
PANZI:
Ezagutzen dut norbait eta berari asko gustatzen zaizkio olako liburuak.
JOSA:
Ezagutze ut norbait zure liburuak asko maite ituena.
LUIDO:
Ezagutzen dut norbait nori alako liburuak ainitz gustatzen zaizkio.
MAIE:
Ezagutzen dut norbait nori olako liburuak asko gustatzen zaizkion.
NAMAU:
Ezagützen dit norbait librü hoik zinez maite beitütÜ.
IBA:
Olako liburuak asko maite dituen pertsona bat ezagutzen dut.
KABA:
Ezagutzen dut norbait olako liburuak ainitz gustatzen zitzaizkionak.
PEOLO:
Ezagützen dit librü hoik maiten din norbaitek.
JOAINH:
Liburu oriek gustatzen zaizkion norbait ezagutzen dut.
GORBA:
Alako liburuak gustatzen zaizkion norbait ezagutzen dut.
ABE:
Ezagutzen dut norbait alako liburuak gustuko dituenak.
AIBA:
Ezagutzen norbait olako liburuak añitz maite dituenak.
XILA:
Ezagützen dit nurbait zuñei librü hoiek izigarri maite titzü.
ALAZI:
Olako liburuak añitz gustatzen zaizkion emazte bat ezagutzen dut.
MIMI:
Ezagutzen dut norbait olako liburuak asko maite dituenak.
KAU:
Gisa ortako liburiak gustatzen zaizkon noait zautzen dut.
IBAI:
Ezagutzen dut norbait nori alako liburuek oso gustokoak dituen.
MAILA:
Ezagützen dit nurbait holako libriak izigarri maithatzen baitütü.