Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C191 — Je parle souvent avec des personnes à qui les vieux films plaisent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
ESHEN:
Mintzatzen naiz maiz filma zaarrak maite tuen jendiekin.
JABI:
Mintzatzen niz maiz filma zaar ori gustagarri duten presona batzuekin.
MADON:
Mintzatzen naiz presunekin eta leengo eta... filmak maite tuztenak.
LOUSEN:
Mintzo naiz jendeekin filmak maite dituztenak.
GERBAR:
Üsü elhestatzen nüzü jente eli bati zuñi agrada beitzatzo filma zaharrak.
XALEZ:
Zue aita sortuia zen etxea emana da saltzeko.
ANIZ:
Usu mintzo niz filma zaharrak laket dituzten pertsonekin.
MAIHE:
Usu mintzatzen naiz filma zaarra(k) gustatzen zaizkioten jendekin.
Oharrak.— Badirudi herskari belar ahoskabeak, herskari belar ahostunaren mututzea eragiten duela.
BELU:
Usu mintzatzen niz film xaharrak maite dituzten jendekin.
REES:
Üsü elehestatzen tit jente eli bat filma zaharrak izigarri maite beitütie.
PIEPA:
Elhestatzen niz jenteekin norri filma zaharrak gustatzen zaitzen.
PIEGE:
Ardura mintzatzen naiz filma zaarrak gustatzen zaiozkaten jendiekin.
JOBAN:
Mintzatzen niz ardura filma zaarra(k) maite dituzten jendeekin.
ADBAR:
Filma zahar maite dütian jende zumbaitekin üsü mintzatzen niz.
XLEAHA:
Mintzo naiz ardura filma zaharrak maite dituzten jende batzurekin.
JEDON:
Filma zaarra gustatzen zaieneri maiz mintzatzen naiz edo mintzatzen dut.
RAZI:
Maiz mintzatzen dut filma zaarrak maite dituzten pertsonak.
YOSAN:
Usu elestatzen nüzü jente ekin zuñei e film zaharrak gustatzen beitzaitze.
PIMUS:
Üsü hitz egiten dit filma zaharrak gustatzen zaien presunekin.
GRAAR:
Usu mintzatzen niz filma zaharrak gustatzen zazkioten jende batzuekin.
XALAI:
Usu elekatzen niz jende batzuekin zoini filma zaarrak gustatzen zitzaizkion.
KOBA:
Usu mintzatzen naiz jende batzuekin filma xaarrak maite dituztenak.
MOBA:
Usu mintzatzen naiz jende batzuekin nori filma zaarrak gustatzen zazkote.
BERLA:
Usu mintzatzen ditut jendeak zoineri film zaarrak gustatzen zitzaizkien.
MIMU:
Filma zaharrek gustatzen zaizkioten jendeer usu elestatzen ditut.
KADO:
Mintzatzen naiz usu jende batzuekin maite dutena filma zaarrak.
EHI:
Itz egiten dut usu personekin norri filma zaarrak atsegin zaie.
MAAL:
Filma zahar gustatzen tzaion jenteki üsü mintzo nüzü.
SEAI:
Usu mintzo niz filma xaharrak maite dituzten pertsona batzuekin.
XAAN:
Film zaarrak gustatzen zaizkien pertsona batzuekin mintzatzen naiz usu.
XABAI:
Filma zarrak maite dituzten pertsona batzuekin usu mintzatzen naiz.
LAUSA:
Ainitzetan itz egiten dut filma zaarrak maite dituzten pertsonekin.
ANHAZ:
Usu mintzo naiz leengo filmak gustatzen tzaizkien jende batzuekin.
IOSEN:
Film zaarrak maite dituzten pertsonei maiz mintzo naiz.
BEDO:
Usu mintzo niz pertsona batzuekin nori filma zaarrak gustukoak dituzten.
MAIAZ:
Itz egiten dut maiz filma zarrak maite dituzten jendeekin.
NAZI:
Film zaarrak maite dituzten jendearekin maiz mintzo naiz.
AKAN:
Filma zaarrak gustatzen zaien pertsonekin usu mintzatzen naiz.
EHEN:
Filma zaarrak maite dituzten persona aunitzekin mintzatzen naiz.
PABA:
Usu mintzo naiz pertsona batzuekin non filma zaarrak maite dituzte.
JOAI:
Usu mintzatzen niz filma zaarrak maite dituzten jendeekin.
PANZI:
Itz egiten dut askotan filma zaarrak asko gustatzen zaizkien jendeekin.
JOSA:
Askotan itz egiten dut bideo zarrak maite dituen jendearekin.
LUIDO:
Usutan hitz egiten dut filma zarrak gustatzen zaizkien pertsonai.
MAIE:
Usaian mintzatzen naiz zonbait jendeekin nori filme zaarrak gustatzen zaizkien.
NAMAU:
Elhestatzen nüzü üsü jente eli bateki filma zaharrak maite beitütie.
IBA:
Askotan filma zaarrak maite dituzten pertsonekin mintzatzen naiz.
KABA:
Usu mintzatzen naiz olako filma zaarrak gustatzen zitzaizkion jendeekin.
PEOLO:
Üsü hitz egiten dit film zaharren maite din jentiak.
JOAINH:
Filma zaarrak gustatzen zaizkien jendeekin maiz mintzatzen naiz.
GORBA:
Filma zaarrak gustatzen zaizkien jende batzuekin mintzo naiz.
ABE:
Usu itzegiten dut pertsonekin filma zaar au gustuko dutenak.
AIBA:
Anitzetan mintzo naiz pertsona batzueri filme zaarrak maite dituztenak.
XILA:
Üsü elhestatzen dit jente zumait zuñer filme zaharrak maite beitizie.
ALAZI:
Filma zarrak añitz gustatzen tzaizkioten jendeekin itz egiten dut.
MIMI:
Usutan filma zaarrak maite dituzten pertsonekin mintzo naiz.
KAU:
Filma xaarrak gustatzen zezteen pertsonekin mintzatzen niz ardura.
IBAI:
Usu mintzatzen naiz pertsona batzuekin nori filme zaarrak oso gustukoak dituzten.
MAILA:
Üsü elhestatzen nüzü jente eli bater zuñi filma zaharrak maithatzen beitutie.