Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C194 — Montrez-moi le balcon d'où vous avez sauté.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ablat
ESHEN:
Irakus nezazu saltatu zen balkoina.
JABI:
Nundik jauzi egin duzun balkoina erakuts nezazu.
MADON:
Erakuts nazu zoin balkoiñetaik jautsi zen.
Oharrak.— zen 'zaren'
LOUSEN:
Irakuts balkoina nondik saltatu duzun.
GERBAR:
Eakatsezazüt balkua nunti jauzi beitzia.
XALEZ:
Ezagutzen dut presuna at izena aantzi duzuena.
ANIZ:
Eakustazu nundik dauntz'in duzun balkon hua.
MAIHE:
Erakuts eidazu balkoina nundik jautsi egin duzun.
BELU:
Erakus dautazu zoin balkoinetin dauzin duzun.
Oharrak.— dauz in : jauzi egin
REES:
Eakuts izazüt balkua nuntik ee jauzi beitzia.
PIEPA:
Eaküts ezazü balku nunti jauzi zien.
PIEGE:
Erakuts nezazu nundik salto egin duzun aldamiua.
JOBAN:
Erakutsadazu balkoina nundik jauzi egin duzu.
ADBAR:
Jausi düzün balkoia erakuts izazüt.
XLEAHA:
Iakuts ezazu nundik jauntsi ein duzun balkoina.
JEDON:
Salto egin duzun balkoña erakus nezazu.
RAZI:
Erakuts nezazu saltatu duzun balkoia.
YOSAN:
Eakuts ezazüt balkoa nuntik e jauzi beitzia.
PIMUS:
Erakuts ezadazü(t) galeia zoinetaik-eta jauzi zien.
GRAAR:
Erakus zadazu zoin balkoinetik jauzi ein duzun.
XALAI:
Erakuts zadazu balkoina zointarik jauzi egin duzun.
KOBA:
Erakus nezazu zoin balkonetik jausi egin duzun.
MOBA:
Erakuts nazazu balkoia nundik jauzi egin duzu.
BERLA:
Erakusten dautazu nundik jauzi egin duzun balkoina?
MIMU:
Erakus zaidazu zoin balkoinetik jauzi ein duzun.
KADO:
Erakutsi balkoina nuntik jautsi zira.
EHI:
Erakus balkoia nundik salto egin duzun.
MAAL:
Iakats ezazüt jauzi zien balkoa.
SEAI:
Erakus nazazu balkoia nundik jautzi egin duzun.
XAAN:
Jauzi egin duzun balkoia erakutsidazu.
XABAI:
Erakutsidazu jausi egin duzun balkoia.
LAUSA:
Erakusten didazue ze balkoinetik salto egin duzuen.
ANHAZ:
Erakutsi otoi edo erakutsi zaidazu jauzi egin duzun balkoina.
IOSEN:
Erakuts nazazu zein balkonetik saltatu duzun.
BEDO:
Erakuts balkoina nuntik jauzi in duzun.
MAIAZ:
Erakuts nazazu ze balkoietik salto egin duzun.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: C194-OHAR
NAZI:
Erakuts zein balkoitik salto egin duzun.
AKAN:
Erakutsidazu balkoia nundik salto egin duzun.
EHEN:
Saltatu duzun balkoia erakutsi nazazu.
PABA:
Erakutsi balkoina nundik salto egin duzu.
JOAI:
Erakutsadazu zoin balkoinetatik jauzi egin duzun.
PANZI:
Erakuts ze balkoinetik salto egin duzu!
JOSA:
Erakutsi salto egin duzun balkoia.
LUIDO:
Salto egin duzun balkoina erakutsi ezadazu.
MAIE:
Erakutsidazu salto egin duzun balkoia.
NAMAU:
Iakhatsi ezazüt balkua nuntik e jauzi beitzia.
IBA:
Salto egin duzun balkoina erakus iezadazu.
KABA:
Erakuts zein balkoinatik salto egin duzun.
PEOLO:
Eakuts ezazü ze balkuti jauzi egin düzün.
JOAINH:
Erakuts nezazu salto egin duzun balkoia.
GORBA:
Erakuts ezaidazu balkoina nundik salto egin duzun.
ABE:
Erakutsadazu jauzi egin duzun balkoia.
AIBA:
Erakutsi zein balkoinetik salto egin duzun.
XILA:
Ieakutsi ezazü balkua nuntik jauzi zia.
ALAZI:
Salto egin duzuen balkoiña erakutsidazu.
MIMI:
Erakutsi nazazu balkoia nundik salto egin duzun.
KAU:
Jauzi in duzun balkoi hura erakuts zaazu.
IBAI:
Erakutsidazu balkoia nundik salto egin duzun.
MAILA:
Iakuts iezazie balkoa nuntik e jauzi düzien.