Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C197 — Vous Ítes parti ŗ Paris avec le compagnon avec qui vous vivez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
ESHEN:
Zuekin bizi den lagunakin gan tze Parisat.
JABI:
Parisera joan tzira zure biziko lagunarekin.
MADON:
Ni bizi naizen launaikin izatu naiz Parisen.
LOUSEN:
Parisa gain tzaizte bizi zain lagunarekin.
GERBAR:
Jun zia Paiseat bizi zian lagŁnaekila.
XALEZ:
Zuk erran duzunak estonatu nau.
ANIZ:
Paiseat juan zira zurekin bizi den lagunaekin.
MAIHE:
Parisera joan tzira zurekin bizi den lagunarekin.
BELU:
Parisera joan zira zu bizi ziren lagunarekin.
REES:
Paisea jun nŁzŁ ziek bizi zidien lagŁneki.
PIEPA:
Paisea jun zia zuŮ lagŁneki bizi beitzia.
PIEGE:
Pariserat eldu zare zure bizilagunarekin.
JOBAN:
Joan tzira Pariserat bizi ziren lagunarekin.
ADBAR:
Bizi ziren lagunaekin juan zira Paiseat.
XLEAHA:
Joan zira Pariserat zure bizilagunarekin.
Oharrak.— Erlatibo gabekoa. Arra formulaturik, C197-OHAR eman du.
JEDON:
Bizi zaren lagunekin izatu zira Parisen.
RAZI:
Parisera joan zare zure bizilagunarekiŮ... zurekin bizi den lagunarekiŮ.
YOSAN:
Jun tzia Paiseat zue lagŁnaikin, bizi zien lagŁnaikilan, bizi zien lagŁnaikin.
PIMUS:
Paisea jun zia zŁekin bizi den lagŁnaekin.
GRAAR:
Paiseat joan zira zurekin bizi den pertsonarekin.
XALAI:
Pariserat joan tzira zurekin bizi den lagunarekin.
KOBA:
Parisera joan zira zure bizilagunarekin.
MOBA:
Parisera joan zira zure bizi-lagunarekin.
BERLA:
Parisera joan tzira zure bizilagunarekin.
MIMU:
Parisera joan zira bizi ziren lagunarekin.
KADO:
Joan zira Paiseat bizi zien lagunaekin.
EHI:
Bizi ziren lagunarekin juan zira Pariserat.
MAAL:
Bizi zien lagŁnaeki jun tzia Paiseat.
SEAI:
Parisera joan zira bizi ziren lagunarekin.
XAAN:
Zurekin bizi den lagunarekin abiatu zara Pariserat.
XABAI:
Paisera joan zira zurekin bizi den pertsonarekin.
LAUSA:
Parisera joan tzira bizi ziren lagunarekin.
ANHAZ:
Zure lagunarekin edo bizi ziren lagunarekin joan tzira Pariserat.
IOSEN:
Parisera joan zira bizi zaren lagunarekin.
BEDO:
Joan tzira Pariserat zure bizilagunarekin.
MAIAZ:
Parisera joan zira bizi zaren lagunarekin.
NAZI:
Zurekin bizi den lagunarekin joan zara Parisera.
AKAN:
Parisera joan tzira bizi ziren lagunarekin.
EHEN:
Bizi ziren gizonarekin joan tzira Pariserat.
PABA:
Parisera joan zira bizi zaren lagunarekin.
JOAI:
Zurekin bizi den lagunarekin joan tzira Parisera.
PANZI:
Joan tzira Parisera zurekin bizi den lagunarekin.
JOSA:
Parisera joan tzira zure lagunarekin edo bizi ziren lagunarekin.
LUIDO:
Zurekin bizi den lagunarekin Parisera joan zira.
MAIE:
Zure bizikidearekin Parisera joan zira.
NAMAU:
Izan zia Paisen bizi zien lagŁnaeki.
IBA:
Parisera joan tzira bizi ziren lagunarekin.
KABA:
Bizi ziren pertsonarekin joan zira Pariserat.
PEOLO:
Jun tzide Paiseat bizi ziden lagŁnaikin.
JOAINH:
Zurekin bizi den gizonarekin gan tza Parisat.
GORBA:
Zurekin bizi den lagunarekin Parisera joan tzira.
ABE:
Joan tzira Parisera zurekin bizi den kidearekin.
AIBA:
Parisera joan tzira bizi ziren lagunarekin.
XILA:
Jun zia Paisea lagŁnaeki zuŮ bizitzen beitzia.
ALAZI:
Parisera joan tzira bizi ziren lagun miŮarekin.
MIMI:
Joan zira Parisera bizi zaren gizonarekin.
KAU:
Pariea joan tzira bizi ziren mutiko lagunarekin.
IBAI:
Joan zira Parisera bizi ziren lagunarekin.
MAILA:
Izan tzide Paisen bizi ziden lagŁnaekin.