Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C199 — Nous ne faisons pas confiance à ceux qui disent de tels mensonges.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Subjek
ESHEN:
Gezurrak erraten tueneri eztugu konfiantzik egiten.
JABI:
Konfiantziarik ez dugu iten olako gezurrak erausten dituzteneri.
MADON:
Eztu(u) konfidentzia iten gezurrak errate uten jendieri.
LOUSEN:
Eztugu konfiantzaik emaiten gezur erraten tuzteneri.
GERBAR:
Eztizügü konfidantxaik egiten holako gezürrak erraiten tinari.
XALEZ:
Ni bizi naizen lekuian ezta xoriik.
ANIZ:
Eztu'u konfientxarik eiten hainbeste gezur kondatzen dinari.
MAIHE:
Eztugu konfientxarik emaiten olako gezurrak erraiten dituzten jenderi.
BELU:
Ez dugu konfientxiarik egiten holako gezurrak erten dituzteneri.
REES:
Eztizügü kofidantxaik egiten holako gezür khontatzen diener.
PIEPA:
Eztü(gü) konfiantxaik holako gezür errailetan.
PIEGE:
Ez dugu xinexterik olako gezurrak erraten dituen jendiari.
JOBAN:
Ez dut konfientxarik egiten olako gezurrak erraiten diuzteneri.
ADBAR:
Olako gezürrak erraiten diener eztizügü konfiantxaik egiten.
XLEAHA:
Ez dugu kofiantxarik egiten holako gezurrak erraiten dituztener.
JEDON:
Olako gezurrak erraten tuzteneri ez dugu konfientziik ematen.
RAZI:
Eztugu konfiantxarik ematen olako gezurrak erraten dituzten pertsonei.
YOSAN:
Holako gezür errailer eztüzügü konfiantxaik egiten.
PIMUS:
Eztizügü konfiantxaik egiten holako gezürrak erraiten tiener.
GRAAR:
Ez dugu konfiantxarik egiten holako gezurrak erraiten dituztener.
XALAI:
Eztugu konfintxiarik egiten holako gezurrak erraiten dituztenei.
KOBA:
Ez dugu konfiantzarik olako gezurrak erraiten duten jendekin.
MOBA:
Ez dugu konfiantzarik alako gezurrak erraiten duten jendeekin.
BERLA:
Ez dugu konfiantxarik egiten alako gezurrak erraiten dituztener.
MIMU:
Olako gezurrak erraiten duten jendetan eztugu fidantzarik.
KADO:
Ez dugu konfiantxa egiten, olako gezurrak errraiten dutenak.
EHI:
Olako gezurrak erran dituztenei ez diegu konfiantzarik ematen.
MAAL:
Eztizügü konfiantxaik holako gezür erraiten dien jentetan.
SEAI:
Olako gezurrak erraiten tuzten jendearengan ez dugu konfiantxarik.
XAAN:
Olako gezurrak erraiten dituztenengan ez dugu konfiantzarik.
XABAI:
Olako gezurrak kondatzen dituzten pertsoneri ez dugu batere konfiantxarik egiten.
LAUSA:
Ez dugu konfiantxarik egiten olako gezurrak erraiten dutenei.
ANHAZ:
Olako gezurrak kondatzen dituztener edo olako gezurrak kondatzen dutener eztugu konfiantxarik egiten.
IOSEN:
Konfiantzarik eztugu egiten olako gezurrik erraten duteneri.
BEDO:
Eztugu konfiantxarik egiten ainbeste gezur erraiten dituztenek.
MAIAZ:
Ez dugu konfiantza egiten olako gezurrak erraten dituztenei.
NAZI:
Olako gezurrak erraten dituztenekin ez gare fidatzen.
AKAN:
Ez dugu konfiantxarik egiten olako gezurrak erraiten dutenei.
EHEN:
Horrelako gezurrak esaten duteneri, eztugu konfiantzarik egiten.
PABA:
Konfiantxarik ez dugu egiten gezur auek kondatzen dituztenei.
JOAI:
Olako gezurrak erraiten dituztener eztugu konfiantxaik egiten.
PANZI:
Eztiegu konfientziarik egiten orrelako gezurrak erraten dutenei.
JOSA:
Ez dugu konfiantxarik egiten olako gezurrak erraten duten jendeari.
LUIDO:
Alako gezurrak erraiten dituztenei eztugu konfiantxarik egiten.
MAIE:
Eztugu konfiantxarik egiten olako gezurkeriak erraiten dituztenei.
NAMAU:
Eztügü konfidantxaik egiten gezür erraiten dien hoier.
IBA:
Olako gezurrak erraten dituzten pertsonei eztiogu konfiantzarik ematen.
KABA:
Ez dugu konfiantxarik egiten olako gezurrak erraiten dienei.
PEOLO:
Eztizügü konfiantxa egiten gezürterrei.
JOAINH:
Orrelako gezurrak erraiten dutenen baitan eztugu konfientzarik.
GORBA:
Alako gezurrak erraiten dituzten pertsonei konfiantxarik eztiegu egiten.
ABE:
Ez dugu konfiantxarik egiten alako gezurrak botatzen dituztenei.
AIBA:
Ez dugu konfiantxarik olako gezurrak erraiten dituzten pertsonengan.
XILA:
Eztizügü konfidantxaik egiten zuñek erraiten beidizie hainbeste gezür.
ALAZI:
Olako gezurrak erraten dituztenei eztugu konfientziarik egiten.
MIMI:
Ez dugu konfiansarik egiten olako gezurrak erraiten dutenei.
KAU:
Olako gezurrak erten diuztener konfiantzaik ezteu eiten.
IBAI:
Eztugu konfientxarik alako gezurrik esaten dutengan.
MAILA:
Eztizügü konfientzia egiten holako gezürrak erraiten diener.