Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A44 — J'ai envoyé les élèves à l'instituteur.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG > Biziduna
ESHEN:
Igorri tut aurrak, eskolako aurrak, errientenganat.
JABI:
Errientarenganat igorri ditut ikasleak.
MADON:
Igorri tut ene aur guziak eta professeur*ari.
LOUSEN:
Aurrak errientainganat iorri ditut.
GERBAR:
Haurrak igorri tit errejentaegana.
XALEZ:
Egorri ditut ene haurrak errientarenganat.
ANIZ:
Igorri tut haurrak erreentari.
MAIHE:
Aurrak igorri ditut errientaenganat.
BELU:
Errientari igorri ditut haurrak.
Oharrak.— Datibo edo Adlatibo kasuak erabil ditzake ikus dezakegun bezala A46-OHAR-ean.
REES:
Igorri tit eskolieak errejentaenganat.
PIEPA:
Eskolieak igorri tütüt errejentai.
PIEGE:
Errientarat igorri ditut aurrak.
JOBAN:
Igorri itut haurrak errientarenat.
ADBAR:
Igorri ditüt ikasliak errejentanganat.
XLEAHA:
Ikasleak igorri tiat erreentari.
Oharrak.— Erreentarenganat erabiltzen du ere, baina usuago erreentari.
JEDON:
Ikasleak igorri ditut erraintari.
RAZI:
Aurrak igorri ditut errientara.
YOSAN:
Igorri titzat haurrak errejentangana.
PIMUS:
Ikhasleak errejentaenganat igorri tütit.
GRAAR:
Erreentaenganat igorri ditut aurrak.
XALAI:
Haurrak errientarenganat igorri ditut.
KOBA:
Ikasleak igorri ditut erakasleari.
MOBA:
Errientxari igorri ditut ikasleak.
BERLA:
Ikasleak igorri ditut erakasleari.
MIMU:
Errientarengana haurrak igorri ditut.
KADO:
Erakaslerari igorri ditut aurrak.
EHI:
Aurrak bidali ditut maixuarengana.
MAAL:
Igorri titzat ikhasliak iakasliai.
SEAI:
Ikasleak erakaslearenganat igorri ditut.
XAAN:
Erakaslearenganat bidali ditut aurrak.
XABAI:
Ikasleak institutoreari igorri ditut.
LAUSA:
Ikasleak erakaslearengana bidali ditut.
ANHAZ:
Haurrak erakaslearengana igorri ditut.
IOSEN:
Ikasleak erakaslearengana bidali ditut.
BEDO:
Igorri ditut aurrak edo ikasleak erakaslerat.
MAIAZ:
Ikasleak errentsarengana igorri ditut.
NAZI:
Ikasleak erakaslearengana igorri ditut.
AKAN:
Ikasleak igorri ditut andereñoarengana.
EHEN:
Ikasleak erakasleari bidali ditut.
PABA:
Erakasleari ikasleak igorri ditut.
JOAI:
Ikasleak erakaslearengana igorri ditut.
PANZI:
Bidali ditut ikasleak irakaslearengana.
JOSA:
Aurrak erakaslearengana bidali ditut.
LUIDO:
Ikasleak erakasleari igorri ditut.
MAIE:
Ikasleak institutorearengana bidali ditut.
NAMAU:
Igorri titzat ikhasliak iakhasliai.
IBA:
Ikasleak erakaslearengana bidali ditut.
KABA:
Ikasleak erakasleari bidali ditut.
PEOLO:
Igorri dit haurrak irrakasleganat.
JOAINH:
Ikasleak errientarengana bidali ditut.
GORBA:
Ikasleak bidali ditut erakaslearengana.
ABE:
Igorri ditut aurrak andereñorat.
AIBA:
Ikasleak igorri ditut à* l'instituteur*.
XILA:
Igorri titzat ikasliak iakhasliai.
ALAZI:
Ikasleak erakaslearenganat igorri ditut.
MIMI:
Ikasleak andereñoari bidali ditut.
KAU:
Errintainganat iorri ditut ikasleak.
IBAI:
Irakasleari bidali ditut ikasleak.
MAILA:
Profexürrai igorri titzat haurrak.