Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C202 — Oý sont les livres que je vous avais dit d'amener?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
ESHEN:
Ekartzeko erran tzintuen liburuak nun dire?
JABI:
Nun daude ekarri bear zenizkian liburuak?
MADON:
Nun die nik erranikako liburuak ekartzeko?
LOUSEN:
Nun die liburuak ekartzeko erran zintudanak?
GERBAR:
Nun dia libŁŁ erran beineizŁn ekhartez?
XALEZ:
Zoin dira haurrak zointan galdatu baitzinuten laguntzeko?
ANIZ:
Nun dira liburu hek errana bainautzun ekhartzeko.
MAIHE:
Nun dira ekartzeko errana nautzun liburuak.
BELU:
Nun dira nik galdain liburuak.
REES:
Nun dia libŁik nik erran neizŁnak ekharteko?
PIEPA:
Nun dia erran neizŁn ekhar zintzan libriak.
PIEGE:
Itzultzeko galdegin zintudan liburuak nun ditutzu?
JOBAN:
Nun dira ekhartzea galdegina nauzkizun liburuak.
ADBAR:
Ekharteko galthatŁ neitzŁn libriak nun dia?
XLEAHA:
Nun dira liburuak galdegina nizuenak ekharzeko?
JEDON:
Nik ekartzeko erranikako liburuak nun die?
RAZI:
Galdetu nizkizun liburuak nun dire?
YOSAN:
Erran neizŁn ekartez libriak nun dia?
PIMUS:
Nun dia ekhartia galthaegin zeneitzŁn librik.
GRAAR:
Nun dira ekhartzeko erran nizkidazun liburuak?
XALAI:
Nun dira ekartzeko manatu nauzkitzun liburuak?
KOBA:
Nun dira liburuak erran nizun ekhartzea?
MOBA:
Nun dira ekhartzeko erran zintudan liburuak?
BERLA:
Nun dira galdina nauzkitzun liburuak?
MIMU:
Eremaiteko erran nautzun liburuak nun ote dira?
KADO:
Erran nuen ekhartzea liburu oriek nun dira.
EHI:
Ekartzeko erran dizkizudan liburuak, nun dauden?
MAAL:
Nun tia galthegin nuntian libriak?
SEAI:
Nun dira ekartzea galdetu zintudan liburuak?
XAAN:
Ekartzea erran nizun liburuak, nun dira?
XABAI:
Ekartzeko erran nizun liburuak nun dira?
LAUSA:
Nun dira ekartzeko erran nizuen liburuak?
ANHAZ:
Ekartzeko galdegina nizun liburuak nun dira?
IOSEN:
Ekartzeko erran nizkizun liburuak nun dira?
BEDO:
Nun dira liburuak errana nuen ekartzea?
MAIAZ:
Nun dira ekartzeko erran dizkizudan liburuak.
NAZI:
Nun dira ekartzeko erran nizun liburuak?
AKAN:
Nun dira liburuak erran nizuenak ekartzeko?
EHEN:
Ekartzeko galdegin nizkidazun liburuak nun ote dira?
PABA:
Galdegin nituen liburuak ekartzea nun dira?
JOAI:
Nun dira liburu hek ekartzea galdegin nauzkizunak?
PANZI:
Nun dira ekartzea erran nizuen liburuak?
JOSA:
Nun dira ekartzeko erran... eztakit ori.
LUIDO:
Eramaitea erran nizuen libruak, nun dira?
MAIE:
Nun dira ekartzeko eskatu dizkizudan liburuak?
NAMAU:
Nun dia libriak erran deizŁtana ekhartez?
IBA:
Nun dira ekartzea galdetu dizkizudan liburuak?
KABA:
Nun dira ekartzea galdegin dizkizudan liburuak?
PEOLO:
Nun tia librik galthatŁ neizŁn ekhartia?
JOAINH:
Nun dira ekartzeko erran nizun liburuak?
GORBA:
Nun dira ekartzeko galdegin nizkizun liburuak.
ABE:
Erran nizkizun ekartzeko liburu oiek nun dira?
AIBA:
Nun dira ekartzeko erran dizkizutan liburuak?
XILA:
Nun tia libriak erran beitŁt ekhartia?
ALAZI:
Nun dira ekartzeko erran nizuen liburuak?
MIMI:
Nun dira ekartzea galdegin nizkizun liburuak?
KAU:
Nun dira ekartzeko erran nauzkizun liburu hek?
IBAI:
Nun daude liburuak galdetu nizudanak ekartzea?
MAILA:
Nun dia galthatŁ neizien libriak?