Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C204 — Qui me connait sait que je ne mens pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
ESHEN:
Ezagutzen nauenak badaki eztutela gezurrik erraten.
JABI:
Ezagutzen nauenak badaki ez dutala gezurrik erraiten edo ez naizela gezurtia.
MADON:
Ezautzen nautenak baakite eztutela gezurrik erran.
LOUSEN:
Ezautzen nauen jendeak badaki gezurrik erraten eztudala.
GERBAR:
Ezagützen naianek badakizie eztüdala gezürrik erraiten.
XALEZ:
Nun sortuia nizen, han atxemaiten dut bakia.
ANIZ:
Ni ezautzen nutenek badakite eztudala gezurrik erraiten.
MAIHE:
Ezagutzen nauenak badaki eztutala gezurrik erraiten.
BELU:
Ezautzen ninduenak badaki ez dutala gezurra erraten.
REES:
Ezagützen dienek badakizie eztüdala gezürrik erraiten.
Oharrak.— Erlatibo libroa ez du zehazki itzuli.
PIEPA:
Zuñek ezagützen naianak, badaki eztüdala gezürrik erraiten.
PIEGE:
Ezagutzen nauenak badaki egia erraten dutala edo eztutala gezurra erraten.
JOBAN:
(E)zagutzen nuenak badaki ez dutala gezurrik erraiten.
ADBAR:
Ezagützen naianak badaki eztüdala gezürrik erraiten.
XLEAHA:
Ezagutzen nuenak badaki ez dutala gezurrik erraiten.
JEDON:
Ezautzen nautenek badakite ez dutala gezurrik erraten.
RAZI:
Ezagutzen nauenak badaki eztutala gezurrik erraten.
YOSAN:
Ezagutzen naiana badakizü eztüdala gezurrik erraiten.
PIMUS:
Ezagützen ninak badaki eztüdala gezürrik erraiten.
GRAAR:
Ezagutzen nuenak badaki ez dutala gezurrik erraiten.
XALAI:
Zautzen nuenak badaki ez dutala gezurra erraiten.
KOBA:
Ezautzen nautenek badakite ez dutala gezurrik erraiten.
MOBA:
Ezagutzen nuenak badaki ez dutala gezurrik erraiten.
BERLA:
Zoinek ezautzen binau, badaki ez dudala gezur egiten.
MIMU:
Ezaguntzen nauenak badaki eztutala gezurrik erraiten.
KADO:
Ezagutzen nuena badaki ez dutala gezurrik erraiten.
EHI:
Ezagutzen nauenak badaki ez naizela gezurretan.
MAAL:
Ezagützen naianak badakizü eztüdala gezürrik erraiten.
SEAI:
Ezagutzen nauenak badaki ez dutala gezurrik erraiten.
XAAN:
Ezagutzen nautenek badakite ez dudala gezurrik erraiten.
XABAI:
Ezagutzen nautenak badakite ez dutala gezurrik erraiten.
LAUSA:
Ezagutzen nauena badaki ez dudala gezurrik erraiten.
ANHAZ:
Ezagutzen nauenak badaki gezurrik eztutala kondatzen.
IOSEN:
Ezagutzen nauenak badaki enaizela gezurretan ari.
BEDO:
Ezagutzen nuenak badaki eztutala gezurrik erraiten.
MAIAZ:
Ezagutzen nauenak badaki ez dudala gezurrik arraten.
NAZI:
Ezautzen nautenek badakite eztudala gezurrik erraten.
AKAN:
Ezagutzen nauenak badaki ez dudala gezurrik erraiten.
EHEN:
Ezagutzen nauenak badaki eztutala gezurrik esaiten.
PABA:
Ezagutzen nauenak badaki ez naizela gezurti bat.
JOAI:
Ezagutzen nauenak badaki eztutala gezurrik erraiten.
PANZI:
Ezagutzen nautenek badakite ez dudala gezurrik egiten.
JOSA:
Ezagutzen didanak badaki ez dudala gezurrik erraten.
LUIDO:
Ezagutzen nauenak badaki ez dudala gezurrik erraiten.
MAIE:
Ezagutzen nauenak badaki eztutala gezur egiten.
NAMAU:
Ezagützen nainak badaki eztüdala gezürrik erraiten.
IBA:
Ezagutzen nauenak badaki eztudala gezurrik erraten.
KABA:
Ezagutzen nauenak badaki ez dutala gezurra erraiten.
PEOLO:
Nurrek ni ezagützen dizü badakizü ez dudüla gezürrik erraiten.
JOAINH:
Ezagutzen nauenak badaki ez dutela gezurrik erraiten.
GORBA:
Ezagutzen nauenak badaki eztudala gezurrik erraten.
ABE:
Ezagutzen nauenak badaki ez nizala gezurka ari.
AIBA:
Ezagutzen nautenek badakite ez dutela gezurrik erraiten.
XILA:
Zuiñek ene büia untsa ezagützen beitü, badakizü enizala ai gezürrez.
ALAZI:
Ezagutzen nauenak daki eztutela gezurrik erraten.
MIMI:
Nork ezagutzen nauen badaki ez dutela gezurrik erraiten.
KAU:
Zautzen niinak baaki gezurrik eztutala erten.
IBAI:
Ezagutzen nauenak daki enaizela gezurretan ari.
MAILA:
Nurrek e ezagützen benau, badakizü ez düdala gezürrik erraiten.