Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C206 — Quoi que vous fassiez, faites-le bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
ESHEN:
Egiten duzuna egizu ongi.
JABI:
Edozer eginazu, bainan ongi!
MADON:
Zernai in tzazue baiñan ongi in tzazue ite uzuena.
LOUSEN:
Egiten duzuna egizu ongi.
GERBAR:
Egiten, zernahi eginik, untsa egin itzatzü.
ANIZ:
Iten duzuna, izazu untsa.
MAIHE:
Edozer egin dezazun, egin tzazu ongi.
BELU:
Edozoin gauza eiten duzuna, egizazu untsa.
REES:
Lan egiten tützienak, untsa egin itzatzie.
PIEPA:
Zernahi eginik untsa egin ezazie.
PIEGE:
Egiten duzun ura egizu ongi.
JOBAN:
Zer egin dezazun, egizu untsa.
Oharrak.— Itzulpenaren eragina.
ADBAR:
Zernahi eginik, untsa egizie.
XLEAHA:
Zernai eginikan ere, ongia egin ezazue.
JEDON:
Iten duzuna egizu ungi.
RAZI:
Edozoin gauza eiten bauzu ere, ongi eizazu.
YOSAN:
Zernahi eginik, untsa egin ezazü.
PIMUS:
Zernahi eginik ee, untsa egizie.
GRAAR:
Nahi duzuna eginik ere, untsa ein ezazu.
XALAI:
Nai duzuna eginik ere, egin beti untsa.
KOBA:
Edozer egin eta, ongi egin.
MOBA:
Zernai egiten duzuna, ongi eginzazu.
Oharrak.— Autozuzenketa egiten du.
BERLA:
Zernai eginik ere ontsa eginazu.
MIMU:
Zernahi mota eginik ere eginzazu untsa.
KADO:
Egin bear duzuna, untsa egin.
EHI:
Edozein egin dezazula, eginzazu ongi.
MAAL:
Eginahala egizie untsa egiteko.
SEAI:
Edozein gauza egin, untsa egizu.
XAAN:
Edozer egiten baduzu ere, ongi egin zazu.
XABAI:
Nai duzuena egin, bainan untsa egin.
LAUSA:
Edozoin gauza egiten baduzue ere, ongi egin.
ANHAZ:
Eiten duziena izazie untsa.
IOSEN:
Zernai egin dezazun, ongi egin.
BEDO:
Egiten duzuna, egin tzazu ongi.
MAIAZ:
Egiten duzuna, ongi egin.
NAZI:
Edozer eginta ere, ongi egizu.
AKAN:
Edozein gauza egiten duzuna, ongi egin.
EHEN:
Edozer egin, baiña ongi egin.
PABA:
Edozein gauza egiten baduzue, ongi egin.
JOAI:
In beauzun ura untsa in tzazu, edo in tzazu untsa.
PANZI:
Edozer egin duzun, ongi egin.
JOSA:
Edozein gauza egitekotan, ongi egin.
LUIDO:
Egiten (du)zun zernai gauza, ongi egizu.
MAIE:
Edozer gauza egiten duzun, egizazu untsa.
NAMAU:
Egiten düziena, untsa egin.
IBA:
Egiten duzuna bederen ongi egin ezazu.
KABA:
Zernai egiten baduzu, untsa egin.
PEOLO:
Egin nahi düzüna bena untsa egin.
JOAINH:
Zer egiten duzuen ere, ongi egin tzazue.
GORBA:
Edozer egin, untsa egin.
ABE:
Egin bear duzuen guzia, bainan ongi egin.
AIBA:
Ongi egizu egiten duzun guztia.
XILA:
Zernahi egiten balin badüzü, egin ezazü untsa.
ALAZI:
Nai duzuena egin, baiñan bederen ongi egin.
MIMI:
Edozer egin, ongi egin.
KAU:
Edozoin ein dezazun, untsa ein dezazula.
IBAI:
Nai duzuna egin, bainan ongi egin.
MAILA:
Zer e egiten beitüzie untsa egin ezazie.