Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A45 — J'ai envoyé les élčves aux instituteurs.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL > Biziduna
ESHEN:
Igorri ditut eskolako aurrak errienteenganat.
Oharrak.— ""E"" luzea nahitara egin du baina ""errientenganat"" erabiltzen du pluralerako
JABI:
Errientenganat igorri ditut ikasleak.
MADON:
Eorri tut ne aurrak eta... professeur*eri.
LOUSEN:
Aurrak iorri ditut errienteinganat.
GERBAR:
Haurrak igorri tit errejentenganat.
XALEZ:
Egorri ditut ene haurrak errientetarat.
ANIZ:
Igorri'itut eskolierrak erreenter.
MAIHE:
Aurrak igorri ditut errientenganat.
BELU:
Errienteri iorri ditut haurrak.
Oharrak.— Datibo edo Adlatibo kasuak erabil ditzake ikus dezakegun bezala A46-OHAR-ean.
REES:
Igorri tit eskolieak errijentenganat.
PIEPA:
Eskolieak igorri tütüt errejenteer.
PIEGE:
Aurrak igorri ditut errientetarat.
JOBAN:
Igorri itut aurrak errientenat.
ADBAR:
Igorri ditüt ikasliak errejenteenganat.
XLEAHA:
Igorri tiat ikasleak erreenteri.
JEDON:
Ikasleak igorri ditut... eztakit.
RAZI:
Aurrak igorri ditut errientera.
YOSAN:
Igorri titzat haurrak errejentengana.
PIMUS:
Ikhaslik igorri tütit errejentetat.
Oharrak.— Biak erabiltzen ditu, bizigabea eta biziduna A44ean ikus dezakegun bezala.
GRAAR:
Errientenganat igorri ditut aurrak.
XALAI:
Eskolako haurrak errientenganat igorri ditut.
KOBA:
Igorri ditut ikasleak irakasleeri.
MOBA:
Ereakasleeri igorri ditut ikasleak.
BERLA:
Ikasleak igorri ditut erakasler.
MIMU:
Ikasleak errientxenganat igorri ditut.
KADO:
Ikasleak igorri ditut erakaslerari.
EHI:
Bidali ditut aurrak maixuengana.
MAAL:
Igorri dititzat ikhasliak iakasler.
SEAI:
Ikasleak erakasleengana igorri ditut.
XAAN:
Ikasleak igorri ditut erakasleenganat.
XABAI:
Ikasleak institutoreeri igorri ditut.
LAUSA:
Ikasleak erakasleenganat bidali ditut.
ANHAZ:
Ikasleak erakasleenganat igorri ditut.
IOSEN:
Ikasleak erakasleengana bidali ditut.
BEDO:
Igorri ditut ikasleak erakasletat.
MAIAZ:
Ikasleak andereńoengana igorri ditut.
NAZI:
Ikasleak irakasleengana igorri ditut.
AKAN:
Ikasleak igorri ditut andereńoengana.
EHEN:
Ikasleak erakasleeri bidali ditut.
PABA:
Erakasleei ikasleak igorri ditut.
JOAI:
Ikasleak erakasleengana igorri ditut.
PANZI:
Bidali ditut ikasleak irakasleengana.
JOSA:
Aurrak erakaslengana bidali ditut.
LUIDO:
Ikasleak erakasleei igorri ditut.
MAIE:
Ikasleak institutoreengana bidali ditut.
NAMAU:
Igorri titzat ikhasliak iakhaslier.
IBA:
Ikasleak erakasleei buruz bidali ditut.
KABA:
Ikasleak erakasleei igorri ditut.
PEOLO:
Haurrak igorri dit irrakaslenganat.
JOAINH:
Ikasleak errientengana bidali ditut.
GORBA:
Ikasleak bidali ditut erakasleengana.
ABE:
Igorri ditut aurrak andereńoengana.
AIBA:
Ikasleak igorri ditut aux* instituteurs*.
XILA:
Igorri titzat ikhasliak iakhasleer.
ALAZI:
Ikasleak irakasleenganat igorri ditut.
MIMI:
Ikasleak andereńoei bidali ditut.
KAU:
Errintenganat iorri ditut ikasleak.
IBAI:
Irakasleei ikasleak bidali ditut.
MAILA:
Profexürrer igorri titzat haurrak.