Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C213 — Vous buvez plus d'eau que moi de vin.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
ESHEN:
Edaten duzu ur geio nik arnoa baño.
JABI:
Nik arno baino geio ur edaten duzu.
MADON:
Ur geio zuk edate uzu nik arnoa baiño.
LOUSEN:
Nik arno baino ur geio edaten duzu.
GERBAR:
Edaten düzü hur, nik ardu beno haboo.
XALEZ:
Zuk edaten duzu ur gehiau nik arno baino.
ANIZ:
Edaten duzu ur gehiao nik arnoa baino.
MAIHE:
Nik arno baino geiago ura edaten duzu.
BELU:
Nik arno baino gehiago ur edaten duzue.
REES:
Zük edatenzü hur haboo, nik ardu beno.
PIEPA:
Zük edaten düzü hur, nik ardü beno haboo.
PIEGE:
Nik arno baiño ur geio edaten duzu.
JOBAN:
Edaten duzu ur geiago, nik ano baino.
ADBAR:
Nik ardu beno, zük hur haboo edaten düzü.
XLEAHA:
Hur geiago edaten duzue nik arno baino.
JEDON:
Nik arnoa baino geiago ura edaten duzu.
RAZI:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baiño.
YOSAN:
Nik ardu beno habo zuk hÜr edaten düzü.
PIMUS:
Nik ardu baino, zük hur habo edaten düzü.
GRAAR:
Nik arno baino ur gehiago edaten duzu.
XALAI:
Hur geiago edaten duzu nik ano baino.
KOBA:
Zuk edaten duzu ur geiago nik anoa baino.
MOBA:
Zuk ur geiago edaten duzu nik ardoa baino.
BERLA:
Zuk edaten duzu geiago ur ezin ez ta nik ano.
MIMU:
Nik arno baino zuk ur gehio edaten duzu.
KADO:
Zuk edaten duzu ur geiago ni arnoa baino.
EHI:
Zuk edaten duzu ur geiago nik baño arno.
MAAL:
Nik ardu beno habo zük hür edaten düzü.
SEAI:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
XAAN:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
XABAI:
Ur geiago edaten duzue ni arnoa baino.
LAUSA:
Nik edaten dudan arno baino ur geiago edaten duzue.
ANHAZ:
Nik edaten dutan arno baino ur geiago edaten duzu zuk.
IOSEN:
Ur geio edaten duzu, nik arno baino.
BEDO:
Nik geiago ur edaten dut zuk arno baino.
MAIAZ:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
Oharrak.— Galdea berriz pausatuz: C213-OHAR
NAZI:
Zuk ur geio edaten duzu nik arnoa baiño.
AKAN:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
EHEN:
Ur geiago edaten duzue nik ardoa baño.
PABA:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
JOAI:
Nik arno baino ur geio edaten duzie ziek.
PANZI:
Zuk nik arno baino ura geiago edaten duzu.
JOSA:
Ura geiago edaten duzu nik arnoa baino.
LUIDO:
Zuk, nik edaten dudan ano baino, geiago ur edaten duzu?
MAIE:
Nik arnoa baino zuk ur geiago edaten duzu.
NAMAU:
Edaten düzü hur haboo, nik ardu beno.
IBA:
Zuk ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
KABA:
Ur geiago edaten duzu, nik ardoa baino.
PEOLO:
Edaten düzie hur haboik nik arduik.
JOAINH:
Nik arno baino ur geiago edaten duzu.
GORBA:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
ABE:
Ur geio edaten duzu nik arnoa baino.
AIBA:
Ura geiago edaten duzu nik arnoa baino.
XILA:
Edaten düzü hur habo nik beno ardu.
ALAZI:
Nik arno edaten dutena bañon zuk ur geiago edaten duzu.
MIMI:
Zuk ur geio edaten duzu nik arnoa baino.
KAU:
Zuk ur geiago edaten duzu nik arnorik baino.
IBAI:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
MAILA:
Edaten düzie hur habo nik bezan ardu.