Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C215 — Je dépense plus que je ne gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
ESHEN:
Irabazi baño geio gastatzen dut.
JABI:
Irabazten dutan baino geio xautzen dut.
MADON:
Enpleatze ut diru geio dutan baiño.
LOUSEN:
Iraazten dutan bainon geio despendatzen dut.
GERBAR:
Igorten dit sos iabazten düdan beno haboo.
XALEZ:
Xautzen dut iraazten dutan baino geiau.
ANIZ:
Despendiatzen dut gehiao iraazten baino.
MAIHE:
Irabazten dutan baino gehiago xautzen dut.
BELU:
Idaazi baino gehio xautzen dut.
REES:
Despendiatzen dit haboo, eabazten düdan beno.
PIEPA:
Despendiatzen düt iabazten düdan beno haboo.
PIEGE:
Idazten dutan baiñon geiago despendatzen dut edo xautzen dut.
JOBAN:
Despendiatzen dut idaazi baino geiago.
ADBAR:
Despendiatzen düt, eiabazi beno haboo.
XLEAHA:
Irabazten dutan baino geiago despendiatzen dut.
JEDON:
Irazi baino geiago gastatzen dut.
RAZI:
Irabaziak baiño geio xautzen ditut.
YOSAN:
Iabaz beno haboo sos igorten dit.
PIMUS:
Iabazten dütan beno sos habo igorten düt.
GRAAR:
Irabazten dutan baino gehiago xautzen dut.
XALAI:
Irabazten duan baino geiago xautzen dut.
KOBA:
Irabazi baino, geiago gastatzen dut.
MOBA:
Irabazten dutan baino gehiago xautzen dut.
BERLA:
Despendiatzen dut irabazten dutan baino geiago.
MIMU:
Gastatzen dut irabazten dutan baino gehiago.
KADO:
Botatzen dut geigo irabazi baino.
EHI:
Xautzen dut geiago, irabazten dudan baño.
MAAL:
Iabazia beno habo igorten dit.
SEAI:
Irabazten dutan baino geiago enplegatzen dut.
XAAN:
Xautzen dut irabazten dudan baño geiago.
XABAI:
Irabazi baino geiago gastatzen dut.
LAUSA:
Irabazten dudan baino geiago xautzen dut.
ANHAZ:
Irabazten dutana bano geiago gastatzen dut.
IOSEN:
Sos geio xahutzen dut irabazi baino.
BEDO:
Irabazten dutan baino geio despendiatzen dut.
MAIAZ:
Diru geiago gastatzen dut irabazi baino.
NAZI:
Irabazten dudana baino geiago xautzen dut.
AKAN:
Gastatzen dut irabazten dudan baino geiago.
EHEN:
Irabazten dutan baño geiago emaiten dut.
PABA:
Geiago xautzen dut, irabazi baino.
JOAI:
Irabazten dutana baino geio xautzen dut.
PANZI:
Irabazten dudan diru baino geiago xautzen dut.
JOSA:
Dirua gastatzen dut irabazi baino geio.
LUIDO:
Irabazten dudan baino geiago xahutzen dut.
MAIE:
Irabazi baino geiago gastatzen dut.
NAMAU:
Despendiatzen düt iabazten beno habo.
IBA:
Irabaztea baino geiago gastatzen dut.
KABA:
Geiago gastatzen dut irabazten dudana baino.
PEOLO:
Sobea sos igorten dit zumat iabazten din kantin.
JOAINH:
Irazi baino geiago gastatzen dut.
GORBA:
Irabazten dudan baino geiago xautzen dut.
ABE:
Irabazi baino geiago xautzen dut.
AIBA:
Dirua geiago erabiltzen dut irabazi baino.
XILA:
Iabazten düdan beno gastatzen dit sos habo.
ALAZI:
Irabazten dutena bainon geiago despenditzen dut.
MIMI:
Geio sautzen dut irabazten dudana baino.
KAU:
Sos geiago gastatzen dut irabazten dutan baino.
IBAI:
Geio gastatzen dut, irabazten dudan baino.
MAILA:
Depansatzen dit iabazten düdan habo.