Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C219 — Il m'est arrivé plus d'accidents qu'ŕ vous.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
ESHEN:
Gertatu zait zuk ainbat ixtripu.
JABI:
Zuri baino ixtripu geiago gertatu zaut neri, edo gertatu zaut.
MADON:
Zuk aińa akzidante izatu ut.
LOUSEN:
Zuri bainon akzidente geio arribatu zait.
Oharrak.— ""Plus d'accidents qu'ŕ vous"" galdetu zaio.
GERBAR:
Agitü zitazüt zui beno akzident haboo.
XALEZ:
Gertatu zaut akzidante geiau zuri baino.
ANIZ:
Akzidant gehio ukhan dut zuk baino.
MAIHE:
Zuri beno geiago akzidant gertatu zaizkit.
BELU:
Zuri baino akzidant gehio gertatu zazkit.
REES:
Agitü zitazüt eni atzident habo, zui beno.
PIEPA:
Zük beno haboo akzident ükhen düt.
PIEGE:
Zuri bezanbat ixtripu gertatu zait neri re.
JOBAN:
Gertatu zaut zuri baino akzidante geiago.
ADBAR:
Zuri beno, akzident haboo agitü zitadazüt.
XLEAHA:
Zuri baino akzidente geiago gertatu zaizkit.
JEDON:
Ixtripuak gertatu zaizkit zuri bezinbat.
RAZI:
Gertatu zaizkit ixtripuak zuri bezeinbat.
YOSAN:
Zui bezainbeste estripu agitü zitazüt.
PIMUS:
Zui bano azidenta habo agitü ziztatzüt.
GRAAR:
Zuri baino gehiago istripu gertatu zauzkit.
XALAI:
Zu baino geiago ixtripu ukan dut.
Oharrak.— ""Il m'est arrivé plus d'accidents qu'ŕ vous"" galdetu zaio.
KOBA:
Zuk baino istripu geiago ukan ditut
MOBA:
Istripu gehiago ukan dut zuk baino.
BERLA:
Zuri bezainbat akzidant gertatu zait.
MIMU:
Zuri baino istripu gehio gertatu zaizkit.
KADO:
Gertatu zait istripu geiago zuri baino.
EHI:
Istripu geiago gertatu zait, zuri bańo.
MAAL:
Zui bezainbeste ixtripü agitü zitazüt.
SEAI:
Zuri baino istripu geiago gertatu zait.
XAAN:
Zuei baińo istripu geiago gertatu izan zaizkit.
XABAI:
Zuri baino istripu geiago gertatu zaizkit.
LAUSA:
Zuei baino istripu geiago gertatu zaizkit.
ANHAZ:
Zu bano geiago ixtripu ukan dut.
Oharrak.— ""Il m'est arrivé plus d'accidents qu'ŕ vous"" galdetu zaio.
IOSEN:
Zuri baino istripu geiago gertatu zaizkit.
BEDO:
Zuk bezenbat ixtripu ukan ditut.
MAIAZ:
Zu baino istripu geiago gertatu zaizkit.
NAZI:
Zuk bezainbat ixtripu ukan dut.
AKAN:
Gertatu zaizkit zuek bezainbat ixtripu.
EHEN:
Zueri bezeinbat istripu gertatu zaizkit.
PABA:
Zuri baino istripu geiago gertatu zaizkit.
JOAI:
Zier baino ixtripu geio gertatu zazta.
Oharrak.— ""Il m'est arrivé plus d'accidents qu'ŕ vous"" izan zen galdera.
PANZI:
Gertatu zaizkit ixtripu geiago zuri bańo.
JOSA:
Ixtripuak gertatu zaizkit zuri bezainbat.
LUIDO:
Zuri baino istripu geiago gertatu zaizkit.
MAIE:
Niri zuri baino istripu geiago gertatu zaizkit.
NAMAU:
Agitü zait zui beno akzident haboo.
IBA:
Zuri bezeinbat ixtripu gertatu zaizkit.
KABA:
Zu baino ixtripu geiago gertatu zaizkit.
PEOLO:
Zük hainbeste destrenpü ukhen dit.
JOAINH:
Zuri bezainbat ixtripu gertatu zaizkit.
GORBA:
Zuri baino istripu geiago gertatu zaizkit.
ABE:
Zu bezainbat ixtripu izan ditut.
AIBA:
Zuri bezainbat ixtripu gertatu zaizkit.
XILA:
Eni agitü düzü azident habo zui beno.
ALAZI:
Zu bezaiń ixtripu gertatu zait.
MIMI:
Zu baino istripu geio ukan ditut.
KAU:
Zuri bezanbat ixtripu gertatu zaizkit eni.
IBAI:
Zuri baino istripu geiago gertatu zait.
MAILA:
Ükhen dit hainbeste akzidant ziek beno.