Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C228 — J'aime tant les pommes, que j'en mange tous les jours trois.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
ESHEN:
Ain maite ditut sagarrak, egun guziz jaten ditut iru.
JABI:
Sagarrak hain ditut maite non hiru jaten baiti(z)tut egun guziz.
MADON:
Sagarrak izigarri maite tut, eta eun guziz iru jaten tut.
LOUSEN:
Hain maite dut, eun guziz iru sagar jaten ditut.
GERBAR:
Hain tit sagarrak maite, egünoz hiu jaten dit.
XALEZ:
Iziarri maite ut saarra, nola jaten baitiut eunian hiru.
ANIZ:
Maite dut hambestetaaino sagarrak, egun guziez hiru jaten baititut.
MAIHE:
Hoimbeste maite ditut sagarrak, nun jaten ditut egunero hiru.
BELU:
Hain maite ditut sagarrak, nola hiru jaten ditut egun guziez.
REES:
Hain tit maite sagarrak, egün ooz hiu jaten dit.
PIEPA:
Hain tüt sagarrak maite, egünoz hiu jaten beitüt.
PIEGE:
Sagarrak oin ditut maite, nun egun guziz iru jaten ditudan.
JOBAN:
Maite tut aimbeste sagarrak, nun jaten tutan iru egun guziz.
ADBAR:
Hain ditit maite sagarrak, beititüt egün ooz jaten hiu.
XLEAHA:
Hain ditut maite sagarrak, nun jaten dituztan hiru egunian.
JEDON:
Ain maite ditut sagarrak, ta jaten tut eunero iru.
RAZI:
Sagarrak ainbertze maite ditut, egunero iru jaten ditut.
YOSAN:
Hain titzat maite sagarrak, jaten dit egün oz hiu.
PIMUS:
Hain dit sagarrak maite, nun eta hiu jaten tüdan egün oz.
Oharrak.— Oz = oroz
GRAAR:
Hain maite ditut sagarrak, nun hiru jaten dituztan egunero.
XALAI:
Sagarrak ain maite ditut, egun guziez hiru jaten baititut.
KOBA:
Egunero iru sagar jaten ditut, hain maite dituztala.
MOBA:
Aimbeste maite ditut sagarrak, nun egun guziz iru jaten ditut.
BERLA:
Hainbeste maite ditut sagarrak, egun guziz jaten ditut hiru.
MIMU:
Saarrak hambeste maite ditut, nun eun guziz hiru jaten dituztan.
KADO:
Ameste maite ditut sagarrak, jaten ditut egunero iru.
EHI:
Aimbeste maite ditut sagarrak, janen dudala iru egunero.
MAAL:
Hain dititzat sagarrak maite, egün oz hiu jaten dit.
SEAI:
Sagarrak haimbeste maite ditut, nun iru jaten dituztan egun guziz.
XAAN:
Ain maite ditut sagarrak, nun eta egunero iru jaten ditut.
XABAI:
Aimbeste maite ditudan sagarrak, egunero iru jaten ditut.
LAUSA:
Ainbeste sagarrak maite ditut, egunero iru jaten ditut.
ANHAZ:
Sagarrak hoin ditut maite nun eun guziez iru jaten ditudan.
IOSEN:
Sagarrak ainbeste maite ditut, egunero iru jaten ditudala.
BEDO:
Ainitz maite ditut sagarrak eta egun guziz iru jaten ditut.
MAIAZ:
Sagarrak ainbeste maite ditudanez, egunero iru sagar jaten ditut.
NAZI:
Sagarrak ain ditut maite egunero iru jaten baititut.
AKAN:
Sagarrak ain maite ditut, nun egun guziz iru jaten ditut.
EHEN:
Ainbeste maite ditut sagarrak, nun egunero iru jaten ditudan.
PABA:
Ain ainitz sagarrak maite ditut, non egunero iru jaten ditut.
JOAI:
Hainbeste maite ditut sagarrak, egun guziz iru jaten baititut.
PANZI:
Ain maite ditudan sagarrak, egunero iru jaten ditudala.
JOSA:
Sagarrak ainbeste maite ditudan, jaten ditut iru egunero.
LUIDO:
Sagarrak ain maite ditut, nun egunero iru jaten ditudan.
MAIE:
Sagarrak ainbeste maite ditut, nun egunero iru jaten ditudan.
NAMAU:
Hain titzat maite sagarrak, egün oz hiu jaten tit.
Oharrak.— Oz = oroz
IBA:
Ainbeste maite ditut sagarrak, egunero iru jaten ditudala.
KABA:
Ainbeste maite ditut sagarrak, eta ordian iru egun guziz jaten ditut.
PEOLO:
Hainbeste sagarrak maite tit, jaten düdala egün oz.
JOAINH:
Sagarrak ainbertze maite baititut, iru jaten ditut egunero.
GORBA:
Ainbeste sagarrak maite ditudan, nun iru jaten ditut egunero.
ABE:
Ainbeste sagarrak maite dituztan, egunero iru jaten dituztala.
AIBA:
Sagarrak ainbeste maite ditut, nun egunero iru jaten ditutan.
XILA:
Maite tizat hanbeste sagarrak, hiu egün oz jaten düdan.
Oharrak.— Oz = oroz
ALAZI:
Aiñ maite ditudan sagarrak, egun guziz iru jaten ditudala.
MIMI:
Ainbeste sagarrak maite ditudan, egunero iru jaten ditudan.
KAU:
Ainbertzetaraano maite ditut sagarrak egun guziz jaten baititut hiru.
IBAI:
Ainbat sagarrak maite ditudan, nun egunero iru jaten ditut.
MAILA:
Hainbeste maite titzat sagarrak, egün oz hiru jaten düdala.