Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C230 — Beņat gagne tant d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
ESHEN:
Beņatek ainbertze diru irabazten du, eztaki geio zer egin bear duen.
JABI:
Beņatek hainbeste diru iraazten du nun ezbeitaki zer egin.
MADON:
Beņatek ainbertze sos irazten du eztaki geio ze in bear duen sosekin.
LOUSEN:
Beņatek diru ainitz iraazten du, ez daki zer egin.
GERBAR:
Beņatek iabazten dizü haimbeste sos, eztakizü ze egin behar din.
XALEZ:
Beņatek irazten du hunbertze sos, nun ez baitaki nola despendia.
ANIZ:
Beņatek iraazten du hambeste diru, nun eztakin ze egin.
MAIHE:
Beņatek oimbeste diru irabazten du, nun ez dakien zer egin.
BELU:
Beņatek hambeste diru idaazten du, nolaz ez daki zer egin.
REES:
Beņatek haimbeste sos eabazten dik, eztakik ze egin behar din sos hoier oer.
PIEPA:
Hain düzü sos hanitx iabazten Beņatek ezpeitaki zer egin.
PIEGE:
Beņatek onbertze diru irabazten du, nun ez dakien nola despenda.
JOBAN:
Beņatek idaazten du aimbeste sos, nun ez dakien zer egin.
ADBAR:
Beņatek irabazten dü hainbeste sos, hortzaz ezpeitaki zer egin.
XLEAHA:
Beņatek haimbeste sos irabazten du, ezpaitaki zer egin arekin.
JEDON:
Beņatek ez daki zer egin sosaikin, ainbeste irazten baitu.
RAZI:
Beņatek ainbertze diru irabazten du, eztaki zer egin.
YOSAN:
Beņatek haimbeste dizü sos iabazte, eztakizü zer egin.
PIMUS:
Hain dü sos eabazten Beņatek, nun eta eztakin zer egin.
GRAAR:
Beņatek haimbeste diru irabazten du, nun eztakien zer egin.
XALAI:
Beņatek hoinbeste sos irabazten du, ezpaitaki berak zer egin.
KOBA:
Beņatek ez daki zer egin diruaekin, aimbeste irabazten duela.
MOBA:
Aimbeste diru irabazten du Beņatek, nun eztakien zer egin orrekin.
BERLA:
Hanbeste diru irabazten du Beņatek nun ez dakin zer egin.
MIMU:
Beņatek hambeste diru irabazten du, nun eztaki zer egin.
KADO:
Beņatek irabazten du ameste sos, eztaki zer egin sos orekin.
EHI:
Beņatek aimbeste sos irabazten du, ez dakiela zer egin.
MAAL:
Hainbeste dizü Beņatek sos iabazten, eztakizü zer egin haeki.
SEAI:
Beņatek haimbeste diru irabazten du, nun ez dakien zer egin arrekin.
XAAN:
Beņatek aimbeste dirua irabazten duen, nun eta eztaki orrekin zer egin.
XABAI:
Beņat aimbeste diru irabazten duen,ta ez dakiela zer egin.
LAUSA:
Beņatek ainbeste diru irabazten duen, ez daki zer egin.
ANHAZ:
Beņatek hoin du diru irabazten, ez bitaki geiago ze in.
IOSEN:
Beņatek ainbeste sos irabazten duen, eztakien zer egin.
BEDO:
Ainbeste diru Beņatek irabazten du, eztaki zer egin.
MAIAZ:
Beņatek ainbeste diru irabasten duenez, ez daki zer egin orrekin.
NAZI:
Beņatek ainbeste diru irabazten du, ezpaitaki zer egin.
AKAN:
Beņatek ain diru irabazten du nun ez dakien zer egin.
EHEN:
Beņatek ainbeste diru irabazten du nun eztakien geiago zer egin.
PABA:
Beņatek ain ainitz diru irabazten duen, non ez daki zer egin orrekin.
JOAI:
Beņatek hainbeste sos irabazten du, eztakiela orrekin ze in.
PANZI:
Beņatek ain diru irabazten duen, eztakiela zer egin.
JOSA:
Beņatek ainbeste diru irabazten duen, ez daki zer egin.
LUIDO:
Beņatek ainbeste diru irabazten du, nun ez dakien zer egin orrekin.
MAIE:
Beņatek ainbeste diru irabazten du, nun eztakien zer egin.
NAMAU:
Beņatek hain dü sos iabazten, eztaki zertan eabil.
IBA:
Beņatek ainbeste diru irabazten du, ez dakiela zer egin.
KABA:
Beņatek ainbeste diru irabazten du, eztakiela zer egin orrekin.
PEOLO:
Beņatek hainbeste sos iabazten dizü, ez dakizü zer egin haikin.
JOAINH:
Ainbertze diru irabazten du Beņatek, eta eztaki zer egin diru orrekin.
GORBA:
Beņatek ainbeste diru irabazten duen, nun eztaki zer egin.
ABE:
Beņatek ainbeste diru irabazten duen, ez daki geiago zer egin.
AIBA:
Beņatek ainbeste diru irabazten duen, nun ez dakien zer egin.
XILA:
Beņatek iabazten dizü hainbeste, sos eztakila zer egin.
ALAZI:
Beņatek aiņ diru irabazten duen, eztakiela zer egin.
MIMI:
Beņatek ainbeste diru irabazten duen, ez dakiela diru onekin zer egin.
KAU:
Ainbertzetaraano sos iraazten du Beņatek ez baitaki zer ein arekin.
IBAI:
Ainbat Beņatek diru asko irabazten duen, nun eztakien bat e zer egin.
MAILA:
Beņatek hunenbeste sos iabazten düzü eta ez dakizü zer egin.