Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C243 — Tant que je travaillerai pour vous, je gagnerai bien ma vie.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
ESHEN:
Zuretzat lana egiten dutelaik, ongi irabaziko dut nere bizia.
JABI:
Zuretzat lan eginen dutano, nere bizia ongi irabaziko dut edo irabaziko dut nere bizia.
MADON:
Zuekin ai naizeneaño ne bizia ongi iraziko ut.
LOUSEN:
Zuretzat lanean ai naizeno, bizia ongi iraziko dut.
GERBAR:
Zuetako lanin ainizano, ene bizia untsa iabaziko dit.
XALEZ:
Zuetzat lanian aiko naizen denboran iraaziko dut ene bizia.
ANIZ:
Zuetako lanean ari nizano untsa iraaziko dut.
MAIHE:
Zuretzat lanean ariko naizeno, nere bizia ongi irabaziko dut.
BELU:
Zuretako lan egiten dutano, untsa idaaziko dut ene bizia.
REES:
Lanin ai nizano, untsa eabaziko düt ene bizia.
PIEPA:
Zientako lanin ai nizano, ene bizia untsa iabaziko düt.
PIEGE:
Zurekin lan eginen duteño, nere bizia ongi irabaziko dut.
JOBAN:
Zuretako lanean ari nizano untsa irabaziko dut ene bizia.
ADBAR:
Zurekin lan egiten düdano, bizia untsa irabaziko düt.
XLEAHA:
Zuretako lanean ari nizano, ene bizia untsa irabaziko dut.
JEDON:
Ene bizia ongi irabaziko dut zuretzat lanian naizeño.
RAZI:
Zuretzat lan egiten dudan bitartean nere bizia ongi irabaziko dut.
YOSAN:
Zutako lanian ai nizano, untsa iabaziko dit ene bizia.
PIMUS:
Zuetako lanin aiko nizano, untsa iabaziko dit bizia.
GRAAR:
Zuretzat lanean ari izanen naizeno, ongi irabaziko dut ene bizia.
XALAI:
Zuretzat lanian ari naizeno, bizia untsa irabaziko dut.
KOBA:
Ongi irabaziko dut ene bizia zuretako lana eginen dutano.
MOBA:
Zuretzat lan eginen dutano, bizia ongi irabaziko dut.
BERLA:
Zuretzat lan eginen dutano, untsa irabaziko dut nere bizia.
MIMU:
Zuretzat lan egiten dutano, untsa idaaziko dut ene bizia.
KADO:
Lan egiten dutano zuetako, untsa irabaziko dut enen bizia.
EHI:
Lan eginen dudano zuretako, ongi irabaziko dut ene bizia.
MAAL:
Zuetako lanian ai nizano untsa bizia iabaziko dit.
SEAI:
Zuetzat lan eginen duteno, ene bizia untsa irabaziko dut.
XAAN:
Zure kondu lan egiten dudano, naiko dirua irabaziko dut.
XABAI:
Zurekin lan eiten dudano, nere bizia ongi irabaziko dut.
LAUSA:
Zuretzat lan eginen dudan bitartean, ongi irabaziko dut.
ANHAZ:
Zuretzat lanean ari izan naizeno ene bizia untsa irabaziko dut.
IOSEN:
Zurekin lan egiten dudan bitartean, nere bizia ongi irabaziko dut.
BEDO:
Zuretzat lanean ari nizano, ongi irabaziko dut nere bizia.
MAIAZ:
Zuretako lan eginen dudan bitartean, ongi irabaziko dut ene bizia.
NAZI:
Zuretzat lan egingo dudano, ongi irabaziko dut.
AKAN:
Zurekin lan eginen dudano, diru ainitz irabaziko dut.
EHEN:
Zuretzat lan egingo dudan zear ongi biziko naiz.
PABA:
Zurekin lanean egoiten banaiz, nire bizia ongi irabaziko dut.
JOAI:
Zuretzat lan inen dutano, untsa irabaziko dut ene bizia.
PANZI:
Ez.
JOSA:
Zuretzat lan egiten dudan bitartean, ongi irabaziko dut nere bizia.
LUIDO:
Zurekin lan egiten dudano, nere bizia ongi irabaziko dut.
MAIE:
Zuretako lan egiten dutano, nere bizia ongi irabaziko dut.
NAMAU:
Ai nizano zientako lanian ene bizia untsa eabaziko dit.
IBA:
Zuretzat lan eginen dudan bitartean, ongi irabaziko dut ene bizia.
KABA:
Zuretzat lan egiten dutano nere bizia untsa irabaziko dut.
PEOLO:
Zuentako lan egin lüzaz, untsa ene bizia iabaziko dit.
JOAINH:
Zuretako lanean aiko naizeno, bizia ongi irabaziko dut.
GORBA:
Zuretzat lan egiten dudano, untsa irabaziko dut nere bizia.
ABE:
Zuretzat lanean ari naizeno ongi irabaziko dut ene bizia.
AIBA:
Zurentzat lan egingo dutan arte ongi irabaziko dut nere bizitza.
XILA:
Lanian ai düdano zuetako, iabaziko dit untsa ene bizia.
ALAZI:
Zuentzat lan egingo dutan arte, nere bizia ongi ira(ba)ziko dut.
MIMI:
Zuretzat lan egiten dudano ene bizi ongi irabaziko dut.
KAU:
Zuretako lanian ari izanen nizano, untsa irabaziko dut.
IBAI:
Zuretzat lan egiten dudano, ongi irabaziko dut nere bizia.
MAILA:
Zientako lanin ai nizalaik ene bizia untsa iabaziko dit.