Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C252 — Je ne partirai pas à Paris la semaine prochaine, car on annonce une grève de trains.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
ESHEN:
Enaiz gaiñ Parisat eldu den astian zen anontzatu dute greva bat.
JABI:
Ez naiz Parisera joanen eldu den astian, greba bat izan beharra delakotz.
MADON:
Enaiz Parixat gain zeinta treiñ oiek denak greban izain die.
LOUSEN:
Eldu den astean enaiz partituko Parisat, treinek greva eiten dutelakotz.
GERBAR:
Dagün astin enüzü Paisea junen, erraiten dizie greve de tren* badatekila.
XALEZ:
Heldu den astian eniz partituko Pariseat, erraiten baitute izanen dela greba treinan.
Oharrak.— -kotz ere bai (ik. C252-OHAR)
ANIZ:
Eniz juanen Paiseat eldu den astean, treinen greba anuntzatia dute.
MAIHE:
Eniz Pariserat joanen eldu den astean, zeren eta treinen greba bat aipatu dute.
BELU:
Ez niz Parisera joanen heldu den astian, zeren trein greba bat aipatzen dute.
REES:
Enüzü dagün astin Paiseat junen, anuntzatzen beitie treñen greva bat.
Oharrak.— Greba, frantsesetikako mailegua igurzkari ezpainhorzkariaz ebakitzen du: grève + a = greva.
PIEPA:
Enüzü junen Paiseat dagün astin, zen eta treñ greba bat anuntziatzen beitie.
Oharrak.— zen eta = zeren eta
PIEGE:
Enaiz eldu den astean Pariserat abiatuko, treñen greba bat izanen baita.
JOBAN:
Eniz Parisera joanen beste astean, zeren eta greva anontzatzen dute.
Oharrak.— Greba, frantsesetikako mailegua, [v] igurzkari ahostunez ebakia da.
ADBAR:
Eniz Paiseat junen dagün astian, zeren eta treiñen greba anontziatü beitie.
XLEAHA:
Ez naiz Paisera joain heldu den astian, zeren eta erran dute trenen greba izanen dela.
JEDON:
Enaiz Pariserat abiatuko eldu den astian zenta erraten dute greba izanen dela.
RAZI:
Eldu den astean enaiz Parisera joanen, treñen greba bat aipatua izan baita.
YOSAN:
Dagün astin enüzü junen Paiseat, anontzatzen dizi trein greba bat.
PIMUS:
Enüzü Paisea junen dagün astin, zen eta trein greba bat aipatzen dizie.
GRAAR:
Eniz Paiseat joanen heldu den astean, zenta greba bat anontzatzen dute.
XALAI:
Ez niz eldu den astian Pariserako zeren trein greba bat aipatzen baitute.
KOBA:
Eldu den astean ez niz Parisera joanen, greba bat izanen dela erraiten dutelakotz.
MOBA:
Enaiz Parisera joango eldu den astean, trein greba bat izanen delako.
BERLA:
Ez naiz heldu den astian joanen Pariserat zenta trein greba bat aipatzen dute.
MIMU:
Ez niz Parisera juanen eldu (d)en astian, trein greba bat baita omen.
KADO:
Ez nai joanen Pariserat eldu den astian, trein greba bat erraiten dutelakotz.
EHI:
Ez naiz Pariserat joanen datorren astean, zen ta iragartzen dute treneko greba bat.
MAAL:
Enüzü junen Paiseat dagün astian, trein greba bat anuntzatü beitie.
SEAI:
Ez niz Parisera joanen eldu den astean, treinen greba bat anuntzatzen baitute.
XAAN:
Enaiz Pariserat abiatuko eldu den astean, tren greba bat aipatzen dutelako.
XABAI:
Ez naiz Parisera joanen ondoko astean, trein greba bat abisatzen dutelakotz.
LAUSA:
Ez naiz joanen Pariserat eldu den astean, trenen greba izanen dela erraiten baitute.
ANHAZ:
Eniz eldu den astean Parisera joan bearra, treinen greba bat errana dutelakoan.
IOSEN:
Eldu den astean enaiz Parisera joanen, treinetan grebak direlako.
BEDO:
Eldu den astean eniz Parisera joanen, treinen greba bat erraiten baitute.
MAIAZ:
Urrengo astean ez niz Parisera ganen, treinen greba aipatzen baitute.
NAZI:
Eldu den astean enaiz Parisera joanen, trenen greba izanen baita.
AKAN:
Ez naiz Parisera joanen eldu den astean, treina greba bat errana izan baita.
EHEN:
Enindeke Parisera joan eldu den astean zeren eta tren greba bat anuntziatzen baita.
PABA:
Eldu den astean ez naiz Parisera juanen trein greba bat anontziatua delako.
JOAI:
Eniz Paisera joanen eldu den astian, treinen greba emana baitute edo anontzatia baitute.
PANZI:
Ez naiz joanen Parisera eldu den astean trein greba bat izango dela erraten dutelako.
JOSA:
Ez naiz Parisera joanen eldu den astean, trenako grebak izanen direlako.
LUIDO:
Enaiz Parisera igoko eldu den astean, tren grebak anuntziatuak baitira.
MAIE:
Enaiz Parisera juanen eldu den astean, treina greba bat abisatu dutelako.
NAMAU:
Enüzü dagün astian Paiseat junen anontzatzen beitie treñen greba bat.
IBA:
Enaiz Parisera joango eldu den astean, trenen greba bat aipatu dutelako.
KABA:
Enaiz Parisera juanen eldu den astian, greba bat aipatzen baitute.
PEOLO:
Enüzü junen Paiseat dagün astin erraiten beitie izanen dela trenko greba bat.
JOAINH:
Enaiz Parisera eldu den astean gain trenen greba iragartzen dutelako.
GORBA:
Ez naiz Parisera joanen eldu den astean, treinen greba bat antolatzen baitute.
ABE:
Ez naiz Parisera joanen eldu den astean, trenetan greba izanen delako.
AIBA:
          Ez da audiorik
XILA:
Enüzü junen Paisea dagün astian, anuntzatzen beitizie greba bat bihar.
ALAZI:
Ez naiz Parisera joango eldu den astean, treinen greba iragarri dutelako.
MIMI:
Enaiz Parisera joango eldu den astean, trein greba bat antolatua izango dela entzun baitut.
KAU:
Eniz Pariseaano joanen eldu den astean, treinetako grev*a at izan bearra baita.
IBAI:
Enaiz Parisera joango eldu den astean, trenako grebak izango direlako.
MAILA:
Enüzü Paisea junen daigün astin, anonzatuik beita treiñ greba bat.