Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C258 — Demain j'irai au travail à pied, à moins que je trouve un autobus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
ESHEN:
Biar oñez gain naiz laneat, nun eztuten atxematen autobuz bat.
JABI:
Biar oinez joango naiz lanerat, nun ez dutan autobusa aurkitzen.
MADON:
Biar oñez gain naiz laneat, nun ezten autobus* bat.
LOUSEN:
Biar oinez partituko naiz lanea, ez badut otobüza atxematen.
GERBAR:
Bihar junen nüzü huñez lanilat, nulaz eztüdan otobüsa hatzamaiten.
XALEZ:
Biar joanen naiz laneat oinez, ezpadut otobüz bat arrapatzen.
ANIZ:
Bihar juanen niz oinez laneat, nun eztuten kausitzen autobus*a.
MAIHE:
Biar lanerat oinez joanen naiz, nundit ez dutan otobus bat kausitzen.
BELU:
Bihar oinez joanen niz lanerat, nun eta otobüs bat atxemaiten dutan.
REES:
Bihar lanilat junen nüzü huñez, heltü bada, ezpalin badüt hatzamaiten otobüz bat.
PIEPA:
Bihar huñez junen niz lanilat, salbu hatzamaiten badüt otobüs bat.
PIEGE:
Nun ez duten autobus* bat atxematen biar oinez ganen naiz lanerat.
JOBAN:
Biar joanen naiz lanerat oinez, nun ez dutan otobüs bat arrapatzen.
Oharrak.— 'Otobüs' frantsesetikako maileguan, frantseseko [y] aitzineko bokal biribildu itxia begiratzen du.
ADBAR:
Bihar huñez juanen niz lanialat, ezpadüt otobüsik hatzamaiten.
XLEAHA:
Biar joain niz lanerat oinez. Ezpadut otobus bat aurkitzen.
JEDON:
Biar oinez ganen naiz laneat, nun ez dutan autobus bat atxemaiten.
RAZI:
Biar lanera oñez joango naiz, salbu autobus bat atxematen badut.
YOSAN:
Nun eztüdan otobüs at atzamaiten bihar oinez junen nüzü lanilat.
PIMUS:
Bihar lanila junen nüntüketzü oinez, nun eztütan otobüs bat atzamaiten.
GRAAR:
Bihar oinez joanen niz laneat, salbu otobus bat atxemaiten balin badut.
XALAI:
Biar lanerat oinez joanen niz, autobus bat atzemaiten ez badut bederen.
KOBA:
Biar oinez joanen niz lanera, nun ez dutan autobus bat atzemaiten.
MOBA:
Biar oinez joango naiz lanera, autobusa bat ezpadut atxemiaten.
BERLA:
Bihar lanerat joanen naiz oinez, salbu autobus bat atzemaiten balin badut.
MIMU:
Bihar lanera joanen niz oinez, salbu autobus bat atxemaiten badut.
KADO:
Biar joanen naiz laneat oinez, ez balin badut otobus bat atxemaiten.
EHI:
Biar lanerat oiñez joanen naiz, ez badut autobusik atxemaiten.
MAAL:
Biar huñez junen nüzü lanilat, salbü otobüs bat atzamaiten badüt.
SEAI:
Biar oinez joanen niz lanera, salbu autobus bat atxemaiten badut.
XAAN:
Biar lanera oñez joango naiz, salbu autobus bat aurkitzen balin badut.
XABAI:
Biar lanera oinez joanen naiz, ez badut autobusik atxemaiten.
LAUSA:
Biar lanerat oinez joanen naiz, salbu autobus bat atxemaiten badut.
ANHAZ:
Biar lanera oinez joanen naiz nun eztutan autobus bat atxemaiten.
IOSEN:
Biar lanera oinez joango naiz, ezpadut autobusik atxematen.
BEDO:
Biar oinez joain niz lanerat, ezpalin badut autobusik atxemaiten.
MAIAZ:
Biar lanera oinez joanen niz, salbu autobus bat atxematen badut.
NAZI:
Biar oiñez joango naiz lanera, salbu autobusik atxematen badut.
AKAN:
Biar lanera joanen naiz oinez, salbu autobus bat atxemaiten badut.
EHEN:
Autobus bat ezpalinbadut atxematen, biar lanera oinez joango naiz.
PABA:
Ez badut autobusik atxemaiten, biar oinez joanen naiz lanera.
JOAI:
Biar laneat oinez joanen niz, salbu autobus bat atxemaiten badut.
PANZI:
Biar oinez joanen naiz lanera salbu topatzen baldin badut autobus bat.
JOSA:
Biar oinez joanen naiz lantokira, salbu autobus bat atxematen badut.
LUIDO:
Biar oinez joanen naiz lanera, salbu autobus bat atxemaiten badut.
MAIE:
Biar lanerat oinez joanen naiz, salbu autobus bat atxemaiten badut.
NAMAU:
Bihar jun tüketzü lanilat huinka, ezpadüt hatzamaiten otobüs bat.
IBA:
Biar lanera oinez noa, salbu autobus bat atxematen badut.
KABA:
Biar lanerat uñez juanen niz, salbu autobus bat atxemaiten badut.
PEOLO:
Biar lanilat huñez junen nüzü ez badüt atobüza bat atzamaiten.
JOAINH:
Biar lanera gain naiz oinez, ezpaut autobusik atxematen.
GORBA:
Biar lanera oinez joanen naiz, salbu autobus bat atxemaiten badut.
ABE:
Biar oinez joanen niz lanera, autobusik ez badut atxemaiten.
AIBA:
Biar lanera oinez joanen naiz autobusa ez badut atxemaiten.
XILA:
Bihar junen nüzü lanilat hoinka, ezpalin badüt beste otobüsik hatzamaiten.
ALAZI:
Biar oinez joango naiz lanerat, ezpadut otobus bat atxematen.
MIMI:
Biar lanera oinez joango naiz, autobus bat aurkitzen ez badut.
KAU:
Biar lanerat oinez joanen niz autobusa at ez baut atxemaiten segurik.
IBAI:
Biar oinez lanera joango naiz, ezpadut autobusik aurkitzen.
MAILA:
Bihar ebiltez jünen nüzü lanilat, ezpadüt otobüsik atzamaiten.