Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C263 — Où que vous soyez, je vous retrouverais.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
ESHEN:
Nunai izan baze ere, atxemanen zaitut, atxemain zaitut.
JABI:
Nun izan tzadien, aurkituko zaitut.
MADON:
Nunai izan tzaite, atxemain tzaitut.
LOUSEN:
Nunai izan zaiten, atxemanen tzaitut.
GERBAR:
Nun-nahi izan zitin, hatzamanen zütüt.
XALEZ:
Nunai izanta re, atxemain tziut.
ANIZ:
Nun izan beitzira're, harrapatuko zaitut.
MAIHE:
Edozein lekutan izanik ere, atxemanen zaitut.
BELU:
Nunnahi izanik ere, atxemanen zaitut.
REES:
Nun nahi izan zintin, atzamanen zütüt.
PIEPA:
Hatzamanen zütüt nun ee ziatekin.
PIEGE:
Izanikan e nunahi, beti atxemanen tzaitut.
JOBAN:
Nun izanez ere, arrapatuko zitut.
ADBAR:
Non-nahi izanik ere, hatzamanen zütüt.
XLEAHA:
Nun izan ere, aurkituko zaitut.
JEDON:
Izan al tzaren tokitik ere atxeman zindutan.
RAZI:
Nun izanta re, atxemango zaitut.
YOSAN:
Nunahi izanik arra atzamanen tzütüt.
PIMUS:
Nun-nahi egonik ere, arhatzamanen zütüt.
GRAAR:
Nun-nahi izanik ere, hatxemanen zitut.
XALAI:
Nunai izanik ere atzemanen tzaitut.
KOBA:
Atzemanen zaitut, zu edonon izanik ere.
MOBA:
Nunnai izanik ere, atxemanen zaitut.
BERLA:
Nunahi izan tziten atzemanen tzaitut.
MIMU:
Nun-nahi izanik ere, hatxemanen zitut.
KADO:
Edozoin lekian izan ere, atxamanen zaitut.
EHI:
Edozein tokitan zaudela, atxemanen zaitut.
MAAL:
Nunahi izanik arratzamanen tzütüt.
SEAI:
Edozein tokitan bazira ere, atxemanen zaitut.
XAAN:
Edozoin lekuan baldin bazira ere, atxemanen zaitut.
XABAI:
Edonon izaiten al tzira, bainan atxemanen zaitut.
LAUSA:
Edozoin lekuan izanez, berriz aurkituko zaituztet.
ANHAZ:
Edozoin lekutan izan arren ere, berriz atxemanen tzaitut.
IOSEN:
Nun izanki ere atxemanen zaitut.
BEDO:
Nun izan, atxemanen tzitut.
MAIAZ:
Edonon egon ere, atxemanen zaitut.
NAZI:
Eztakit non tzauden, baiña atxemanen tzaitut.
AKAN:
Edozoin tokitan izan, atxemanen tzaitut.
EHEN:
Edozein lekutan izan eta, atxemango zaitut.
PABA:
Nonnahi izan, berriz atxemanen zaitut.
JOAI:
Nunai izanik ere atxemanen tzitut.
PANZI:
Edozein lekuan atxemango zaitut.
JOSA:
Edonon izan, ni etorriko naiz zuregana.
LUIDO:
Edonun izan, berriz atxemanen zaitut.
MAIE:
Edonon izanik ere, berriz atxemanen zaitut.
NAMAU:
Nunnahi izanik ee, hatzamanen zitüt.
IBA:
Ziren tokian, atxemanen tzaitut.
KABA:
Nun-nai izanik ere, atxemanen zaitut.
PEOLO:
Zertan lekhü izan, arraatzamanen zütüt.
JOAINH:
Eztakit nun izain tzain, bainan atxemain tzaitut.
GORBA:
Edonun izan, atxemanen zaitut.
ABE:
Nunai izanik ere, atxemango zaitut.
AIBA:
Edonon egoten balin bazira, atxemanen tzaitut.
XILA:
Nunnahi balin bazia, arrahatzamanen tzütüt.
ALAZI:
Edonun izan, berritz atxemango zaituztet.
MIMI:
Edonun egon, berritz aurkituko zaitut.
KAU:
Nunai izan tziten, berriz atxemanen tzitut.
IBAI:
Nunnahi izan ere, berriz arrapatuko zaitut.
MAILA:
Nun e beitzide atzamanen zütiet.