Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C293 — Vous m'avez ordonné d'acheter trois livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
ESHEN:
Ordena eman nauzu iru liburu erosteko.
JABI:
Manatu dautazu hiru liburu erosteko.
MADON:
Galdetu(tzen) nauzu iru liburu eta erosteko.
LOUSEN:
Iru liburu erosteko manatu nauzu.
GERBAR:
Manhatü naizü hiu libüü ios nintzan.
XALEZ:
Manatu nintutzun erosteko hiru liburu.
ANIZ:
Manatu nuzu eostia hiru liburuen.
MAIHE:
Hiru liburu erostea galdetu didazu.
Oharrak.— 'Hiru liburuen erostea' berdin erabiltzen du (C293-OHAR
BELU:
Manatu nauzu hiru liburuen erostera.
Oharrak.— Berehala, ""manatu dautazu"" erranen du.
REES:
Erran deitadazüt hiu lübüen iostez.
PIEPA:
Hiu librün eostia manatü deitazüt.
PIEGE:
Manatu nauzkitzu iru liburuak erostia.
JOBAN:
Ordonatu daazu erosteko iru liburu.
ADBAR:
Manatü deitadazüt hiu librien eostia.
XLEAHA:
Manatu didazu erosteko hiru liburu.
Oharrak.— Didazu/dautazu: euskalki/batuaren ezagutza.
JEDON:
Galdetu nauzu iru liburu erostia.
RAZI:
Manatu didazu iru liburu erostea.
YOSAN:
Manhatü deitazüt hiu librien iostia.
PIMUS:
Manhatü deitazüt hiu librin iostia.
GRAAR:
Galdegin dautazu hiru liburu erostea.
XALAI:
Manatu dautazu hiru liburuen erostia.
KOBA:
Iru liburuen erostea manatu nauzu.
MOBA:
Iru liburu erostea manatu dautazu.
BERLA:
Erran dautazu hiru liburu erostea.
MIMU:
Manatu dautazu hiru liburu eostia.
KADO:
Galdatu didazu erostia iru liburu.
EHI:
Ordenatu didazu iru liburu erosteko.
MAAL:
Manhatü deitazüt hiu librien eostia.
SEAI:
Iru liburu erostea manatu dautazu.
XAAN:
Iru liburu erosteko agindu didazu.
XABAI:
Agindu didazu iru liburu erostea.
LAUSA:
Iru liburu erostea agindu nauzu.
ANHAZ:
Agindu didazu iru liburuen erosteko.
IOSEN:
Iru liburu erostea agindu nauzu.
BEDO:
Erran daazu hiru liburuen erostea.
MAIAZ:
Agindu nauzu iru liburu erostea.
NAZI:
Iru liburu erosteko agindu didazu.
AKAN:
Manatu didazu iru liburu erostea.
EHEN:
Iru liburuen erostea komendatu didazu.
PABA:
Iru libru erostea ordenatu nauzu.
JOAI:
Iru liburu erostea manatu dautazu.
PANZI:
Manatu didazu iru liburu erostea.
JOSA:
Iru liburu erostea agindu didazu.
LUIDO:
Iru liburuen erostea agindu didazu.
MAIE:
Agindu didazu iru liburu erostea.
NAMAU:
Manhatü deitazüt hiu librün iostia.
IBA:
Iru liburu erostea erran didazu.
KABA:
Agindu dautazu iru liburuen erostea.
PEOLO:
Eni erran düzü hiu librü iostea.
JOAINH:
Manatu nauzu iru liburu erostea.
GORBA:
Iru liburu erostea beartu nauzu.
ABE:
Beartu nauzu iru libururen erostea.
AIBA:
Agindu didazu iru liburu erosteko.
XILA:
Manatü naizü hiu librien iostia.
ALAZI:
Iru liburu erostea agindu didazu.
MIMI:
Iru liburu erostea agindu didazu.
KAU:
Hiru liburu eros ditzatan erran daazu.
IBAI:
Agindu didazu iru libru erostea.
MAILA:
Erran deitaziet hiu librien iostia.