Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C312 — Vos parents vous ont fait apprendre l'anglais.
Joskera > Aditz kausatiboak
ESHEN:
Zure burasoak ikasarazi zauzte anglesez.
JABI:
Zure burrasoek inglesa ikasarazi zaituzte.
MADON:
Zue burasoek angelesaz eta mintzatzen irakutsi zaituzte.
LOUSEN:
Burasoek obliazi naute angelesa ikastea.
GERBAR:
Etxekoek ikhasieazi deizie anglesa.
XALEZ:
Zue burrasoek ikasaazi dautzute anglesa.
ANIZ:
Aitamek erakutsarazi dautzute anglesa.
MAIHE:
Zure aitamek inglesa ikasarazi dautzute.
BELU:
Zure burrasoek anglesa ikasaazi dautzue.
REES:
Ene aitetamek eakutsaazi ditaziet anglesa.
PIEPA:
Zue etxekuek ikhasaazi deizie anglesa.
PIEGE:
Zure burrasoek angelesa ikasarazi zaituzte.
JOBAN:
Zure aitamek kasarazi dauzute inglesa.
Oharrak.— Kasarazi = ikasarazi
ADBAR:
Zure aitetamek ikharazi deizie anglesa.
XLEAHA:
Zure aita-amek inglesa ikasarazi dautzute.
JEDON:
Zure burasoak erakatsi zaituzte anglesa.
RAZI:
Zure gurasoek inglesa ikasarazi zaituzte.
YOSAN:
Zue etxenkuek angles ikasarazi deizi.
PIMUS:
Etxekoek ingles ikhasazi deizie.
GRAAR:
Zure burrasoek inglesa ikasarazi dautzute.
XALAI:
Zuen burasoek anglesa ikasarazi dautzute.
KOBA:
Zure burasoek inglesa ikasarazi zaituzte.
MOBA:
Zure burasoek inglesa ikasi arazi dautzute.
BERLA:
Zure etxekoek inglesa ikasazi dautzute.
MIMU:
Zure aitetamek inglesa ikhasarazi dautzute.
KADO:
Zure burrasoak ikasirrarazute inglesa.
EHI:
Zure gurasoek ikasarazi dizute inglesa.
MAAL:
Zue etxenkuek inglesa ikhasazi deizie.
SEAI:
Zure aitamek inglesa ikasiarazi dautzute.
XAAN:
Zure gurasoek ikasiarazi dautzute inglesa.
XABAI:
Zuen gurasoek inglesa ikasarazi dizue.
LAUSA:
Zure gurasoek ingelesa ikasarazi dizue.
ANHAZ:
Zure aitamek inglesa ikasarazi dizute.
IOSEN:
Zuen gurasoek inglesa ikasarazi zaituzte.
BEDO:
Zure aitamek inglesa ikasi dauzute.
MAIAZ:
Zure burasoak inglesa ikasarazi zaituzte.
NAZI:
Zure gurasoek inglesa ikasarazi dizute.
AKAN:
Zuen burasoek inglesa ikastarazi dizute.
EHEN:
Zuen gurasoek obligarazi dizute inglesaren ikasten.
PABA:
Zure burasoak inglesa ikasarazi zaituzte.
JOAI:
Zure aitaamek inglesa ikasaazi dautzute.
PANZI:
Zure gurasoek inglesa ikastea eginarazi dizute.
JOSA:
Zure gurasoek ingelesa ikasarazten dizute.
LUIDO:
Zure gurasoek inglesa ikasarazi dautzute.
MAIE:
Zure aitamek inglesa ikasarazi dautzute.
NAMAU:
Zue aitetamek ikhasazi dizie inglesa.
IBA:
Zure gurasoek inglesa ikasarazi dizue.
KABA:
Zure burasoek inglesa ikastarazi dizute.
PEOLO:
Zuen aitetamak zui ikhasi dizi inglesa.
JOAINH:
Zure aitatamek inglesa ikasarazi zaitute.
GORBA:
Zure burasoek inglesa ikasarazi dizute.
ABE:
Zure burasoek inglesa ikasarazi dizute.
AIBA:
Zure burasoek inglesa ikasiarazi dizute.
XILA:
Zue aitatamak inglesa ikhasazi zütie.
ALAZI:
Zure burasoek ingelesa ikasiarazi dizute.
MIMI:
Zure burasoek inglesa ikastarazi dizute.
KAU:
Ziin aitaamek inglesa ikasaazi dezauziite.
IBAI:
Zure gurasoek inglesa ikasarazi zaituzte.
MAILA:
Zie aitetamek ikhasazi deizie inglesa.