Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A77 — Ce bonbon-l est pour vous, ce biscuit-ci est pour moi.
JABI:
Bunbon hau neretzat da, bixkotxa au zuretzat.
MADON:
Bonbona ori zuretzat ta baan bixkotxa (a)u eta netzat.
ESHEN:
Bonbon ura zuetzat da, bao bixkotx au neretzat da.
LOUSEN:
Orko bonbonak zuretza dire ta bixkotxa au neretza.
GERBAR:
Hantxe den bumbua zuetako dz, bena hebetxek den biskuita ene dz.
XALEZ:
Bonbona hau zuetako da, bainan bixkotx orik enetako.
ANIZ:
Bonbona ori zuretako da. Bixkotxa au enetako da.
MAIHE:
Ortxeko o-oa oriek zuretzat dire, bainan bixkotxa emengo au enetako dire.
Oharrak.— Oharkabean aditza errepikatzen du.
BELU:
O-o hua zuretako da, bixkotxa hau enetako.
REES:
Bombu hoi zuetako da, biskuit hoi enetako da.
PIEPA:
Bumbu horri zuetako da, bizkuit hau enetako.
PIEGE:
Bonbon ori zuretzat da bainan bixkotx au neretzat.
JOBAN:
Bumbuna ura zuretzat ta, bainan bixkotxa hau enetako.
ADBAR:
Huntto hori zuetako, eta biskit hau enetako.
XLEAHA:
Bumbun ori zuretzat da. Bixkotxa au neretzat da.
JEDON:
Onona au, mais* bonbona erraten tzen aitz emen, zuretako da bainan bixkotx au enetako.
RAZI:
Goxoki ori zuretzat da baian bixkotxa au neretzat da.
YOSAN:
Huntto hau zue dz eta arroskilla hoi enetako dz.
PIMUS:
Goxoki hua zuetako dz, eta biskit hau enetako dz.
GRAAR:
O-o hori zuretzat da, bixkotx hau enetzat da.
XALAI:
Uu hau zuretzat da eta bixkotxa hau neretzat.
KOBA:
Bombon ori zuretako da, ta bixkotxa au enetako da.
MOBA:
Gosoki ori zuretzat da, bixkotxa au neretzat.
BERLA:
Goxoki ori zuretzat da. Bixkotx hau neretzat da.
MIMU:
Bombon hua zuretzat da. Bixkotx hori enetzat da.
KADO:
Gosoki ori zuetako da, eta bixkotx hau enetako da.
EHI:
Goxoki ori zuretzat da; bixkotxa au niretzat da.
MAAL:
ntto hau zuetako dz, bixkotx hau enetako.
SEAI:
Bombon ori zuretzat da, eta bixkotxa au enetzat.
XAAN:
Goxoki ori zuretzat da, bixkotxa au niretzat.
XABAI:
Gosoki ori zuretzat da. Bixkotx ori niretzat da.
LAUSA:
Goxoki ura zuretzat da, bixkotxa ori neretzat.
ANHAZ:
Goxoki au zuetzat da eta bizkotxa hauk niretzat.
IOSEN:
Or den goxoki ori zuretako da. Bixkotx au, aldiz, neretako.
BEDO:
Bonbon ori zuretzat da, bainan bixkotx ori neretzat da.
MAIAZ:
Orko goxokia zuretzat da, bixkotx ori neretako da.
NAZI:
Goxoki ori zuretzat da eta bixkotxa au neretzat.
AKAN:
Goxoki ori neretzat da. Bixkotx ori zuretzat da.
EHEN:
Goxoki ori zuretzat da baina bixkotxa au neretzat.
PABA:
Goxoki ori zuretzat da, eta bixkotx ori niretzat da.
JOAI:
Goxoki hau zuretzat da, ta bixkotxa hori enetzat.
PANZI:
Goxoki au zuretzat da edo zuentzat ta bixkotx ori niretzat.
JOSA:
Gosoki ori neretzat da eta gosoki ori zuretzat.
LUIDO:
Gozoki au zuretzat da, eta bixkotx hau neretzat da.
MAIE:
Goxoki ori zuretako da. Bixkotxa au niretako da.
NAMAU:
Ontto hoi zuetako da, eta bizkotxa hau enetako.
IBA:
Goxoki au zuretzat da. Beste au enetzat.
KABA:
Goxoki ori zuretzat da. Bixkotx hau niretzat da.
PEOLO:
Bunbu hoi zuentako da. Bena hoi enetako da.
JOAINH:
Bonbon au zuretako da. Bixkotx ori neretako.
GORBA:
Ango goxoki ori zuretzat da, eta emengo bixkotx au neretzat da.
ABE:
Goxoki au zuendako da. Aldiz, bixkotxa au enetako.
AIBA:
Goxoki au zurentzat da, bixkotxa ori nerentzat da.
XILA:
Bombu hua zuetako dz, bixkotx hoi enetako dz.
ALAZI:
Gosoki au, zuretzat da. Bixkotx au, neretzat.
MIMI:
Gosoki oriek zuretzat dira, ta bixkotx ori enetzat da.
KAU:
Bonbon hura zuretako da. Bixkotx hau, berriz, enetako.
IBAI:
Goxoki ori zuretzat da. Aldiz, emengo ori neretzat da.
MAILA:
Bunbu hoi zintako dz eta bixkotx hoi enetako dz.