Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A79 — Pierre et Marie se sont fâchés. Celle-ci, à la fin, a crié.
JABI:
Pierre* eta Maddi aserretu die. Ta hauxe, azkenian, garrasika hasi da.
MADON:
Peio ta Maddi makurtu die, aserretu die, badie bi gauza, eta Maddik uiu in du.
ESHEN:
Pierre eta Maddi aserretu dira eta Maddi oiukatu du.
LOUSEN:
Pierre* ta Maddi samurtu dire ta unek azkenian oiu ein du.
GERBAR:
Pierre eta Mari khexatü tützü, bena honek azkenin ohiukan iauntzü dizü.
XALEZ:
Pierre* eta Maddi elgarrekin samurtu dia, eta hondarrian oiu egin du Maddik.
ANIZ:
Pierre* eta Marie* samurtu dira. Eta hau, undarrean, oihuka hasi da.
MAIHE:
Pierre* eta Mari samurtu dira, eta azkenean hau oiuka asi da.
BELU:
Pierre* eta Mari* samurtu dira. Azkenean hau, oiuka hasi da.
REES:
Pierre et* Maddi bilhakatü tützü, eta hau orruaz hasizü.
PIEPA:
Pierre* et* Marie harratü dia, azkenin hunek oihü egin dü.
PIEGE:
Asarretu dira Pierre eta Maddi, eta unek, ondarreat, uiuka asi da.
JOBAN:
Pierre* eta Marri samurtu dira. Unek azkenian egin du uiu bat.
ADBAR:
Pierre eta Mari bilhakatu dira, hunek azkenik oihu egin du.
XLEAHA:
Peio eta Maddi samurtu dira. Hunek azkenian oiu bat egin du.
JEDON:
Pierre* ta Maddi asarretu dira eta unek azkenian oiuak egin tu.
RAZI:
Peio ta Maddi elkarrekin samurtu dire eta azkenian onek oiu egin du.
YOSAN:
Pierre eta Maddi aharratu tutzü. Maddi, azkenian, oi egin dizü.
Oharrak.— Bigarren perpausean ergatiboa falta da baina normalean erabiltzen du.
PIMUS:
Pierra eta Maddi khexatü tützü, hunek azkenin oihu egin dizü.
GRAAR:
Pierre* eta Marie* kexatu dira. Eta hunek, azkenean, uihu egin du.
XALAI:
Pierre* eta Maddi samurtu dira. Maddik uiu egin du.
KOBA:
Pierre* et* Marie* samurtu dira. Ta azkenean onek garraxiak egin ditu.
MOBA:
Pierre* eta Marie* samurtu dira, eta unek, azkenian, oiu egin du.
BERLA:
Pierre eta Maddi kexatu dira. Hau ondarrean oldartu da.
MIMU:
Pierre* eta Mari samurtu dira, hunek azkenik oihu egin du.
KADO:
Pierre* eta Marie* kesatu dira. Hau azkenian oiu egin du.
EHI:
Pierre* eta Marie* kexu dira. Onek oiu egin du.
MAAL:
Pierre eta Maddi aharratu tützü. Azkenian Maddik oihü egin dizü.
SEAI:
Pierre eta Marie kexatu dira. Azkenean hau oiuka asi da.
XAAN:
Pierre eta Marie* aserretu dira. Hunek, bukaeran, oiu egin du.
XABAI:
Pierre* eta Marie* kesatu dira, eta onek orruaz aizan da.
LAUSA:
Pierre eta Maddi aserretu dira. Urak bukaeran oiuka egin du.
ANHAZ:
Pierre* eta Marie* samurtu dira. Azkenean hunek uiu in du.
IOSEN:
Pierre* eta Marie* asarretu dira. Onek azkenean oiu egin du.
BEDO:
Pierre eta Maddi kexatu dira, eta bukaeran Maddik oiu egin du.
MAIAZ:
Pierre* eta Marie* aserretu dira. Azken orrek, bukaeran, oiu egin du.
NAZI:
Pierre eta Marie aserretu dira. Azken orrek bukaeran oiu egin du.
AKAN:
Pierre eta Maddi kexatu dira. Unek, bukaeran, oiu egin du.
EHEN:
Pierre eta Maddi aserretu dira. Azken unek, bukaeran, garraxi in du.
PABA:
Pierre eta Marie kesatu dira, bukaeran azken urak oiu egin du.
JOAI:
Pierre eta Marie kexatu dira eta hunek, ondarrian, uiu egin du.
PANZI:
Peio eta Maddi aserretu dira. Maddik azkenean oiu egin du.
JOSA:
Pierre* eta Maddi aserretu dira. Azken orrek oiu egin du.
LUIDO:
Pierre eta Marie kesatu dira. Onek bukaeran oiu egin du.
MAIE:
Pierre* eta Mari samurtu dita. Unek bukaeran oiu egin du.
NAMAU:
Pette eta Maddi khexatü dia, eta hunek ürhentzian oihu egin dü.
IBA:
Pierre eta Marie aserretu dira, eta Mariek azkenean oiu egin du.
KABA:
Pierre* eta Marie* kexatu dira. Onek, bukaeran, oiu egin du.
PEOLO:
Pierre eta Marie kexatu dirra. Azkenean azken hoi oihuz sartu da.
JOAINH:
Pierre eta Maddi asarretu dira. Unek, bukaeran, oiu egin du.
GORBA:
Pierre eta Marie elgar aserretu dira, eta onek, bukaeran, oiu egin du.
ABE:
Pierre eta Maddi kexatu dira. Azken au, bukaeran, oiuka asi da.
AIBA:
Pierre eta Maddi kexatu dira. Onek, bukaeran, oiu egin du.
XILA:
Pierre eta Maddi khexatü dia, hunek ürhentzian oihu egin dü.
ALAZI:
Pierre eta Marie asarretu dira. Azken unek oiu egin du bukaeran.
MIMI:
Pierre* eta Marie* kexatu dita. Azken orrek bukaeran oikatu du.
KAU:
Pierre* ta Mari samurtu dira. Azkenian Marik oiu ein du.
IBAI:
Peirre* eta Marie* aserretu dira. Bukaeran, azken horrek garraxi bat bota du.
MAILA:
Pierra eta Maddi kexatü tützü. Hau hurrentzin kankan hasi düzü.