Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A80 — Deux hommes marchaient dans la rue avec deux enfants. Ces deux hommes avaient une drôle d'allure.
JABI:
Bi gizon zabiltzan karrikan haurrekin, bi haurrekin. Itxura bitxia zaukaten gizon oriek.
MADON:
Gizon oiek bi aurrekin kurri ibilki zien, bañan dudako manera zuten.
ESHEN:
Bi gizon bidian gaki ziren bi aurrekin. Gizon oiek itxura trixtia zuten.
LOUSEN:
Bi gizon aurrekin ibilki ziren eta arrunt alüra txarra zuten gizon ek.
GERBAR:
Bi gizon arrüan ebilten zitützün bi haurreki. Bena bi gizon hoiek manea drolia zizien.
XALEZ:
Bi lagun kurritu dira elgarrekin eta badute alüra bitxi bat.
ANIZ:
Bi gizon khurri ziren bere bi haurrekin bidean, bainan gizon hek bazuten alura drole'at.
MAIHE:
Bi gizon kurri ibiltzen ziren karrikan bi aurrekin, bainan bi gizon oriek bitxiak ziren.
BELU:
Bi gizon kharrikan ibilki ziren bi haurrekin. Bi gizon hek itxura bitxia zuten.
REES:
Bi gizun ebilten zütützün arrüan bi haurreki, bena bazizien alüa drole bat.
PIEPA:
Bi gizon ebilten zien arrüan bi haurreki. Bi gizon hoiek alürra drole bat bazian.
PIEGE:
Bi aurrekin bazabiltzan bi gizon. Bainan oriek itxura txarrekoak ziren.
JOBAN:
Bi gizon kurri ziren kharrikan bi haurrekin. Bi gizon ok bazitu(z)ten alura drole bat.
ADBAR:
Bi gizon ebiltzen ziren bi haurrekin arrüan, bi gizon horiek itxura txarra, itxura drolia zien.
XLEAHA:
Bi gizon ibiltzen ziren kharrikan bi aurrekin. Bi gizon oriek drole aireat bazuten.
Oharrak.— aireat = aire bat
JEDON:
Bi gizon ibilki zien karrikan bi nexkatxekin, baña itxura txarra zuten.
RAZI:
Bi gizon ibiltzen tzien bi aurrekin eta itxura berezia zuten.
YOSAN:
Bi gizun ebilten ai zütützün arruan bi haurrekin. Mais* bi gizon hoik bazizün manea drole bat.
PIMUS:
Bi gizon kharikan ebilten zütützün bi haurrekin, bi gizon hoiek manea bitxi bat zizien.
GRAAR:
Kharrikan bi gizon kurritzen ziren bi haurrekin. Bi gizon horiek alura bitxi bat bazuten.
XALAI:
Bi gizon karrikan kurri ziren bi haurrekin. Bi gizon oriek bitxiak ziren.
KOBA:
Bi gizon ibiltzen ziren kharrikan bi aurrekin. Bi gizon oriek itxuraz bitxia zuten.
MOBA:
Bi gizon ibiltzen ziren kharrikan bi aurrekin. Bi gizon oiek itxura bitxi bat zuten.
BERLA:
Bi gizon ibilten ziren kharrikan bi aurrekin. Bi gizon oriek itxura berezia zuten.
MIMU:
Bi gizon iiltzen ziren kharrikan bi haurrekin. Bi gizon hoiek bazuten itxura berexi bat.
KADO:
Bi gizon ibiltzen dira bi aurrekin. Gizon oriek bitxiak ziren.
EHI:
Bi gizon ibiltzen zien karrikan bi aurrekin. Bi gizon oiek bazuten itxura bitxia.
MAAL:
Bi gizon ebilten zütützün kharrikan bi haurreki. Bi gizon hek patxada drolia zizien.
SEAI:
Bi gizon karrikan kurri ziren bi aurrekin. Bi gizon oriek itxura bitxia zuten.
XAAN:
Bi gizon ibiltzen ziren karrikan bi aurrakin. Bi gizon oiek estilo bitxi bat zuten.
XABAI:
Bi gizon bi aurrekin ibiltzen ziren karrikan. Eta bi gizon oriek bitxiak ziren.
LAUSA:
Bi gizon karrikan ibiltzen ziren bi aurrekin. Bi gizon oriek bitxiak ziren.
ANHAZ:
Bi gizon karrikan ibilki ziren bi haurrekin. Bi gizon auek itxura bitxia zuten.
IOSEN:
Bi gizon bi aurrekin ibiltzen ziren karrikan. Bi gizon oriek itxura bitxia zuten.
BEDO:
Bi gizon ibiltzen tziren karrikan bi aurrekin; bi gizon oriek pixkat bitxiak ziren.
MAIAZ:
Bi gizon ari ziren oien aurrekin kharrikan ibilki. Gizon oriek itxura bitxia zuten.
NAZI:
Bi gizon karrikan ibiltzen tziren bi aurrekin, ta bi gizon oiek itxura bitxia zuten.
AKAN:
Bi gizon ibiltzen tziren karrikan bi aurrekin. Bi gizon oriek itxura bitxi bat tzuten.
EHEN:
Bi gizon ibiltzen tziren karrikan bi aurrekin. Bi gizon onek itxura bitxia zaukaten.
PABA:
Bi gizon ibiltzen ari ziren karrikan bi aurrekin. Bi gizon auek bitxiak ziren.
JOAI:
Bi gizon ibiltzen tziren karrikan bi haurrekin. Bi gizon oriek itxura bitxia zuten.
PANZI:
Bi gizon ibiltzen tziren kalean bi aurrekin. Gizon oriek itxura berezia zuten.
JOSA:
Bi gizon karrikan ibiltzen ari ziren bi aurrekin. Bi gizon oriek bitxia ziruditen.
LUIDO:
Bi gizon kharrikan ibiltzen ziren bi aurrekin. Bi gizon oiek itxura bitxia zuten.
MAIE:
Bi gizon ibili ari ziren karrikan bi aurrekin. Bi gizon auek bazuten itxura bitxi bat.
NAMAU:
Bi gizon ebilten ai zien bi haurreki arrüan. Gizon hoiek bazien alürra drolia.
IBA:
Bi gizon bi aurrekin ibiltzen ari ziren karrikan. Bi gizon oiek itxura bitxia zuten.
KABA:
Bi gizon ibiltzen ziren kalean bi aurrekin. Bi gizon oriek itxura bitxi bat zuten.
PEOLO:
Bi gizon ibilten tzen karrikan bi haurrekin. Bi gizon hoiek allurra drolea bazenuen.
JOAINH:
Bi gizon ibilki ziren karrikan bi aurrekin. Gizon oik itxura bitxia zuten.
GORBA:
Bi gizon aurrekin ibiltzen ziren kalean. Bi gizon oriek alura bitxi bat zuten.
ABE:
Karrikan bi gizon ibiltzen tziren bi aurrekin. Bi gizon oriek itxura bitxi bat tzuten.
AIBA:
Bi gizon ibiltzen dira karrikan bi aurrekin. Bi gizon auek itxura bitxia dute.
XILA:
Bi gizon ebiltzen zititzün arrüan bi haurrekilan. Bi gizon huak bazizien alürra drolezka bat.
ALAZI:
Bi gizon karrikan ibiltzen tziren bi aurrekin. Bi gizon oiek itxura bitxia zuten.
MIMI:
Bi gizon karrikan ibiltzen ziren bi aurrekin. Bi gizon oriek izaera bitxi bat zuten.
KAU:
Bi gizon kurri zailtzan karrikan bi haurrekin. Bi gizon hek bitxiak iduri zuten.
IBAI:
Bi gizon ibiltzen ziren bi mutikoekin karrikan. Bi gizon oiek ibiltzeko molde bitxi bat bazuten.
MAILA:
Bi gizon arrüan ebilten zutützün bi haurrekin. Bi gizon hoiek alüra drole bat bazizien.