Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A81 — Un et un font deux. Cela, au moins, est sûr.
JABI:
Bat eta batek bi egiten dutela hori gauza segura da.
MADON:
Bat eta bat bi ta ura segura da, ezta espakuik e!
ESHEN:
Bat eta bat bi dira. Ori, beden, xuxen da.
LOUSEN:
Bat eta bat bia dira, ori bede segura da.
GERBAR:
Bat eta bat egiten düzü biga. Hoi püü, segür düzü.
XALEZ:
Bat eta bat bia dira. Hori, beden, gauza segurra da.
ANIZ:
Bat eta bat biga dira. Hoi bedeen gauza seur da.
MAIHE:
Bat eta batek bi egiten dituzte. Hori bedeen segur dago.
BELU:
Bata eta bat bia egiten dute. Hoi bedeen segur.
Oharrak.— bia = biga
REES:
Bat eta bat biga. Ta hua, phüü, segür düzü biga dela.
PIEPA:
Bat eta batek, biga. Hoi phü segür da.
PIEGE:
Bat eta bat bia egiten dute. Oi gauza segura.
JOBAN:
Bat eta bat egiten du bi. Ori, asteko, segurra da.
ADBAR:
Bat eta batek biga egiten die. Hori segür da.
XLEAHA:
Bat eta bat bi. Hori beden segurra da.
JEDON:
Bat eta bat bi egiten dute. Ori, beden, segurra da.
RAZI:
Bat gei bat bi. Ori seur da.
YOSAN:
Bat eta batek egiten tzü biga. Hoi, phü, segür düzü.
PIMUS:
Bat eta bat bi egiten dizie. Hoi phü xüxen düzü.
GRAAR:
Bat eta batek bi egiten dute. Hori bederen segurra da.
XALAI:
Bat gei bat biga. Hori, bedein, segurra da.
KOBA:
Bat eta bat bi egiten dute. Ori, bederen, seur da.
MOBA:
Bat eta bat bi egiten du. Ori, bederen, segur da.
BERLA:
Bat eta bat egiten dute bi. Hori beden segur da.
MIMU:
Bat eta bat bi egiten du. Hori, bederen, segur da.
KADO:
Bat gei bat bi dira. Ori segur da.
EHI:
Bat eta bat bi egiten du. Ori bederen segurra da.
MAAL:
Bat eta batek bi egiten dizie. Hoi pü segür düzü.
SEAI:
Bat eta batek bi egiten du. Ori bederen segurra da.
XAAN:
Bat gehi bat berdin bi. Ori, bederen, segurra da.
XABAI:
Bat eta bat bi egiten du. Eta au segur da.
LAUSA:
Bat gei bat bi egiten du. Ori gutienez seur da.
ANHAZ:
Bat eta bat biga dela, hori segura da.
IOSEN:
Bat eta bat bi egiten dute. Ortan bederen segur gira.
BEDO:
Bat eta bat egiten dute bi. Ori beden segur da.
MAIAZ:
Bat eta batek bi egiten dute. Ori, bederen, segur gira.
NAZI:
Bat gei bat bi. Ori beden seur da.
AKAN:
Bat eta bat berdin bi. Hori beden segur da.
EHEN:
Bat eta batek bi egiten dute. Au beden seguro da.
PABA:
Bat eta bat bi egiten dute. Ori, bedeen, segur da.
JOAI:
Bat eta bat bi. Hori seur da.
PANZI:
Bat gei bat bi dira. Ori beintzat segura da.
JOSA:
Bat eta bat bi egiten dute. Ori, beden, segur da.
LUIDO:
Bat gei batek bi egiten dute. Ori bederen seur da.
MAIE:
Bat eta batek bi egiten dute. Ori, bederen, segur da.
NAMAU:
Bat eta batek egiten die bi. Hoi, phü, segür da.
IBA:
Bat eta batek bi egiten dute. Ori bederen seur da.
KABA:
Bat eta bat bi egiten dute. Ori bederen segur da.
PEOLO:
Bat eta bat biga egiten du. Hoi pür segür da.
JOAINH:
Bat eta batek bi egiten dute. Oi, bederen, gauza segurua da.
GORBA:
Bat eta bat berdin bi. Ori, bederen, segur.
ABE:
Bat gei bat berdin bi. Hau, bederen, segur da.
AIBA:
Bat eta batek bi egiten dute. Ori bederen segur da.
XILA:
Bat eta bat egiten dizie bi. Hoi, püü, segür düzü.
ALAZI:
Bat eta batek bi egiten dute. Ori bederen segur da.
MIMI:
Bat eta bat egiten dute bi, ori bederen segur da.
KAU:
Batek ta batek bida iten dutela; ori, berein, seurra da.
IBAI:
Bat eta bat bi egiten du. Ori, bederen, segur da.
MAILA:
Bat eta bat bi egiten dizie. Hoi pü segür düzü.