Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B4 — Il y a trois ans, mes amis ťtaient dťjŗ retournťs dans leur pays.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
ESHEN:
Duela iru urte nere lagunak gan tziren beren errirat.
JABI:
Duela hiru urte, nere adixkideak jada itzuliak tziren beren lekurat.
MADON:
Duela irueun urte ene adixkidia(k) ben lekueat berritz itzuli die.
LOUSEN:
Duela iru urte, ene adixkideak etorri zien been errirat.
GERBAR:
BadŁzŁ hiu urthe ene adixkidik juinik ziela been herrilat.
XALEZ:
Duila hiruehun urte ene aixkidiak itzuli zien herrirat.
ANIZ:
Dila hiru urte ene adixkideak joanak tziren beren herrirat.
MAIHE:
Dila hiru urte nere lagunak jadanik itzuliak tziren beren herrirat.
BELU:
Duela hiru urte ene aixkideak, jadanik bere erresumarat itzuliak ziren.
REES:
BadŁzŁ hiu urthe ene adixkidik eta arra jin zŁtŁtzŁn been herrilat.
PIEPA:
Oai dila hiu urthe ene adixkidiek junik zien jadanik berre herrila.
PIEGE:
Orai duela iru urte jadanik nere adixkideak itzuli ziren beren lekuetarat.
JOBAN:
Diila hiru urte ene lagunak itzuli ziren beren tokirat.
ADBAR:
Dila hiru urthe, jadanik, ene adixkidiak itzŁli ziren berren herrialat.
XLEAHA:
Duela hiru urte nere aixkideak itzuliak ziren beren herrirat.
JEDON:
Duela iru urte, ene lagunak itzuli ziren bere errian.
RAZI:
Dela iru urte nere lagunak jadanik itzuli zien eien errira.
YOSAN:
Oai dila hiu urte, ene lagŁnak junik zŁtŁtzŁn jadanik ben herrilat.
PIMUS:
Diala hiu urthe, ene lagŁnak ordinkoz arrajunik zŁtŁtzŁn beren herrilat.
GRAAR:
Duela hiru urte ene lagunak jadanik joanak ziren beren errezumarat.
XALAI:
Duela hiru urtekotz ene lagunak bere herrirat itzuliak ziren.
KOBA:
Iru urte ene lagunak itzuli dira errirat.
MOBA:
Duela iru urte jadanik nere adixkideak itzuli ziren beren errira.
BERLA:
Duela hiru urte nere lagunak deia beren herrirat itzuliak ziren.
MIMU:
Badu jadanik hiru urthe ene adixkidiak beren sortherrirat itzuliak zirela.
KADO:
Bada iru urte ene lagunak itzuli dira bere errian.
EHI:
Orain dela iru urte ene lagunak itzuliak ziren ja aien errirat.
MAAL:
          Ez da audiorik
SEAI:
Duela iru urte ene lagunak jadanik itzuliak ziren heien herrira.
XAAN:
Duela iru urte nire lagunak itzuli ziren jadanik aien errirat.
XABAI:
Duela iru urte ene lagunak jadanik itzuli ziren aien errirat.
LAUSA:
Duela iru urte nere lagunak jadanik joan tziren eien errietarat.
ANHAZ:
Dula hiru urte ene lagunak jadanik itzuliak ziren beren herrira.
IOSEN:
Duela iru urte nere lagunak jadanik sartuak ziren oien errira.
BEDO:
Direla iru urte nere lagunak deia itzuliak ziren beren errirat.
MAIAZ:
Duela iru urte nere lagunak oien errira itzuliak ziren.
NAZI:
Duela iru urte nere lagunak jada itzuliak ziren aien errira.
AKAN:
Duela iru urte nere lagunak jadanik berritz joan tziren aien errira.
EHEN:
Duela iru urte, nere lagunak jadanik itzuli ziren aien errirat.
PABA:
Duela iru urte nire lagunak berriz itzuli ziren aien errira.
JOAI:
Duela iru urte ene lagunak jadanik itzuliak tziren beren errira.
PANZI:
Duela iru urte, nire lagunak oraindik itzuli ziren aien errira.
JOSA:
Duela iru urte, nere lagunak deja sartuak ziren aien errira.
LUIDO:
Duela iru urte nere lagunak jada itzuliak ziren heien herrira.
MAIE:
Duela iru urte nere lagunak deja itzuliak ziren aien errira.
NAMAU:
Dila hiu urthe ene lagŁnak arra jun zien ben erresumalat.
IBA:
Duela iru urte ene lagunak jadanik bere errira itzuliak ziren.
KABA:
Duela iru urte nere lagunak aien errirat sartuak ziren.
PEOLO:
Badia hiu urte ene lagunak izan tzide gibelin be herrietan.
JOAINH:
Duela iru urte, nere lagunak jadanik itzuliak ziren beren errira.
GORBA:
Duela iru urte nere lagunak jadanik eien errira itzuliak ziren.
ABE:
Duela iru urte ene lagunak deja berritz itzuli ziren orien errira.
AIBA:
Duela iru urte nere lagunak deia sartuak ziren aien errirat.
XILA:
BadizŁ hiu urthe ene lagŁnak dejaik arra jin zŁtŁtzŁn ben herrian.
ALAZI:
Duela iru urte, nere lagunak janeko sartuak ziren oien errian.
MIMI:
Duela iru urte nere lagunak deja joanak ziren aien errira.
KAU:
Dila hiru urte, ene launak beren errialderat itzuli ziren.
IBAI:
Duela iru urte nere lagunak jada sartu ziren aien estatuan.
MAILA:
BadizŁ hiu urte ene lagŁnak deja ben hilata junik zŁtŁtzŁn.