Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B13 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
ESHEN:
Ez nuen nai Maddi errirat joaitia.
JABI:
Ez nuen nahi Maddi herri alderat joan tzadin.
MADON:
Ez nuen nai Maddi joan tzain iriat.
LOUSEN:
Enuen nai Maddi joan tzadin errirat.
GERBAR:
Enikezün nahi Maddi jun dadin kharrikako aldilat.
XALEZ:
Enuen nahi joaitia Maddi hirirat.
ANIZ:
Enuke nahi Maddi joan dadien herriari buruz.
MAIHE:
Ez nuen nai Maddi erriari buruz joan zadin.
BELU:
Ez nuen nahi Maddi joan zain herri horri buruz.
REES:
Enizün nahi Maddi jun ledin kharrikalat büüz.
PIEPA:
Enian nahi Maddi jun ledin kharrikalat büüz.
PIEGE:
Enuen nai Maddi joan dadin errirat.
JOBAN:
Ez nuen nai Maddi juan zadin erri alderat.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: A47-OHAR.
ADBAR:
Enian nahi Maddi joan dadin kharrikaat büüz.
XLEAHA:
Enian nahi Maddi joan zain herriari buruz.
JEDON:
Enuen nai Maddi irixkaren alde joan dadin.
RAZI:
Enuen nai Maddi joan zedin errira.
YOSAN:
Enüzün nahi Maddi jun ledin kharrikalat.
PIMUS:
Enizü nahi Maddi jun dadin herrilat büz.
GRAAR:
Ez nuen nahi Maddi joan zain herriari buruz.
XALAI:
Ez nuen nahi Maddi herri alderat joan tzadin.
KOBA:
Enuen nai Maddi erriari buruz juaitea.
MOBA:
Enuen nai Maddi erriruntz joan dadin.
BERLA:
Enuen nahi Maddi joan tzadin herrirat.
MIMU:
Ez nuen nahi Maddi joan zain herrira buruz.
KADO:
Ez nuen nai Maddi joan dadin erriaren buruz.
EHI:
Ez nuen nai Maddi joitea iriarantz.
Oharrak.— Jokatua eskatuz: A47-OHAR.
MAAL:
          Ez da audiorik
SEAI:
Ez nuen nai Maddi herrira buz joan dadin.
XAAN:
Ez nuen nai Maddi errirantz joatea.
XABAI:
Ez nuen nai Maddik errira buruz juaitea.
LAUSA:
Ez nuen nai Maddi joaitea erriruntz.
ANHAZ:
Ez nuen nahi Maddi errira buruz joan tzedin.
IOSEN:
Ez nuen nai Maddi errirantz joatea.
BEDO:
Ez nuen nai Maddi joaitea errira buz.
MAIAZ:
Ez nuen nai Maddi joatea erriruntz.
NAZI:
Enuen nai Maddi errirantz joan tzedin.
AKAN:
Ez nuen nai Maddi joaitea erriruntz.
EHEN:
Enuen nai Maddi errirat joan zedin.
PABA:
Ez nuen nai Maddi joan dadin errira buruz.
JOAI:
Ez nuen nai Maddi errirantz joan tzedin.
PANZI:
Ez nuen nai Maddi errirantz joan dadila.
JOSA:
Ez nuen nai Maddi errirat joan dadila.
LUIDO:
Enuen nai Maddi erriruntz joan dadin.
MAIE:
Ez nuen nai Maddi joan zedin errixkaruntz.
NAMAU:
Enizün nahi Maddi jun ledin kharrikalat büüz.
IBA:
Ez nuen Maddi erriruntz joatea nai.
KABA:
Ez nuen nai Maddi erriruntz joan dadin.
PEOLO:
Enizün nahi Maddi jun tzen herringanat.
JOAINH:
Enuen nai Maddi errirantz joatea.
GORBA:
Ez nuen nai Maddi erriruntz joan dadin.
ABE:
Ez nuen nai Maddi errirat joaitea.
AIBA:
Ez nuen nai Maddi errirat joatea.
XILA:
Enizün nahi Maddi jun dadin kharrikala büüz.
ALAZI:
Ez nuen nai Maddi erriruntz joatea.
MIMI:
Ez nuen nai Maddi iriruntz joaitea.
KAU:
Enin nai Maddi errirat joan tzain.
IBAI:
Enuen nai Maddi juatea erriruntz.
MAILA:
Eniz nahi Maddi jun dadin herrilat büz.