Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B76 — Je voudrais que vous m'invitiez au restaurant.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
ESHEN:
Nai nuke konbida nezazun ostaturat.
JABI:
Nahi nuke egun guziez ostaturat gomita nezazun.
MADON:
Desiratzen nuke ostaturat gonbidatzen banauzu.
LOUSEN:
Nai nuke gonbidatzen baninduzu ostatura.
GERBAR:
Nahi nikezü khümita nezatzün restoranilat.
XALEZ:
Nahi nuke gomitatzen banitutzu ostaturat.
ANIZ:
Nahi nuke ostaturat gomitatu nezazun.
MAIHE:
Nai nuke jatetxerat gomita nezazu.
BELU:
Zetako ez naozu gomitatzen ostaturat!
REES:
Nahi nikezü restoranilat khümita nezazien.
PIEPA:
Nahi nüke kümita nintzatzün ostatila.
PIEGE:
Nai nuke ostaturat gonbitatzen banintutzu.
JOBAN:
Nai nuke ostaturat komita nindezazun.
ADBAR:
Nahi nikezü khümita nezazün ostatilat.
XLEAHA:
Nai nuke gomita naizazun ostaturat.
JEDON:
Nai nuke zu konbidatzia ostaturat.
RAZI:
Nai nuke zuk ostatura ni komidatzia.
YOSAN:
Nahi nikezü khümita nezazün ostatiala.
PIMUS:
Nahi nikezü züganik ostatilat khümitatüik izan.
GRAAR:
Nahi nuke komita nezazun ostaturat.
XALAI:
Nai nuke gomita nitzauzun ostaturat.
KOBA:
Nai nuke zuk ni gomitatzea jantegira.
MOBA:
Nai nuke zuk komita nezan ostatura.
BERLA:
Nai nuke gomita nezazun ostaturat.
MIMU:
Nai nuke ostaturat gomit nezazun.
KADO:
Nai nuke zuk niri komitatzea ostatuat.
EHI:
Nai nuke zuk ni kombitatzea jatetxera.
MAAL:
Nahi nikezü ostatiala khümit nezazün.
SEAI:
Nai nuke zuk ni ostatura gomitatzea.
XAAN:
Nai nuke gomit nezazula jatetxean.
XABAI:
Nai nuke zu ni ostatura gomitatzea.
LAUSA:
Nai nuke zuek niri gomitatzea jatetxerat.
ANHAZ:
Nai nuke ostatura gomita nezazun.
IOSEN:
Jatetxera gomita nazazun nai nuke.
BEDO:
Nai nuke zuk komitatzea ostaturat.
MAIAZ:
Nai nuke ostatura gonbida nezazun.
NAZI:
Nai nuke jatetxera gonbidatzea.
AKAN:
Nai nuke ostatuan zuk gomitatzea.
EHEN:
Nai nuke zu neri ostaturat komidatzea.
PABA:
Nai nuke zuk ni ostatura gomitatzea.
JOAI:
Nai nuke ostatura gomita nezazun.
PANZI:
Nai nuke zuek ni konbidatzea jatetxera.
JOSA:
Nai nuen zuek ni gonbidatzea jatetxera.
LUIDO:
Nai nuke zuk ni ostatura gomita nazazun.
MAIE:
Nai nuke gomita nazazun jantegira.
NAMAU:
Nahi nikezü jatetxila khümita nezazün.
IBA:
Nai nuke zuk ostatura gonbida nazazun.
KABA:
Nai nuke zuk ni gomitatzea ostaturat.
PEOLO:
Nahi nuke zük eni oitatü ostatülat.
JOAINH:
Nai nuke zuk ni ostatura konbidatzea.
GORBA:
Nai nuke zuk ni jatetexera gonbidatzea.
ABE:
Naiko nuke zuk ene gonbidatzea ostatura.
AIBA:
Naiko nuke zuk neri ostatura gomidatzea.
XILA:
Nahi nikezü zük khümitatzen naizü restoraila.
ALAZI:
Zuek ni ostatura gonbidatzea nai nuke.
MIMI:
Nai nuke zuk jatetxera gomidatzea.
KAU:
Nai nuke ostaturat komita banindezazu.
IBAI:
Nai nuke zuk ni gomitatzea ostatura.
MAILA:
Nahi nikezü restaurant*ilat khümit nezen.